Cổ phiếu quỹ là gì? Điều kiện mua bán cổ phiếu quỹ

Nhiều người còn chưa biết cổ phiếu quỹ là gì? Khi đầu tư trên thị trường chứng khoán, kiến thức về cổ phiếu quỹ rất có ích cho bạn, giúp bạn rất nhiều trong việc đầu tư sinh thu lợi nhuận. Cùng tìm hiểu tất tần tật thông tin trong bài viết này nhé.

Cổ phiếu quỹ là gì? 

Cổ phiếu quỹ hay cổ phiếu ngân quỹ là gì? - Thực chất cổ phiếu quỹ có tên gọi đầy đủ là cổ phiếu ngân quỹ (tiếng anh là Treasury shares) được hiểu là số cổ phiếu do các doanh nghiệp cổ phần phát hành ra thị trường và được chính doanh nghiệp phát hành mua lại bằng nguồn vốn hợp pháp. Các cổ phiếu này không được tính vào số cổ phiếu mà doanh nghiệp đang lưu hành. 

Theo quy định của luật pháp chứng khoán Việt Nam đó là cổ phiếu được công ty cổ phần đại chúng phát hành. Cổ phiếu quỹ được chính công ty phát hành mua lại bằng vốn hợp pháp.

Cổ phiếu quỹ là gì? Có nên đầu tư cổ phiếu quỹ?

Cổ phiếu quỹ là gì? Có nên đầu tư cổ phiếu quỹ?  

Cổ phiếu ký quỹ là gì? 

Cổ phiếu ký quỹ được định nghĩa là hình thức vay tiền công ty chứng khoán để mua cổ phiếu. 

Tỷ lệ ký quỹ (tỷ lệ hỗ trợ) cho một mã hoặc một tài khoản chứng khoán thấp nhất là 0% và cao nhất thường là 50%.

 • Tỷ lệ ký quỹ yêu cầu: Là phần trăm của tổng giá trị cổ phiếu ký quỹ mà nhà đầu tư phải trả bằng tiền mình bỏ ra. Tỷ lệ này bao gồm hai loại: Tỷ lệ ký quỹ duy trì và tỷ lệ ký quỹ ban đầu. Theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Tỷ lệ ký quỹ duy trì tối thiểu ở mức 30% và tỷ lệ ký quỹ ban đầu của cổ phiếu tối thiểu trong mức 50%.
 • Tỷ lệ ký quỹ duy trì: Là giá trị tài sản thực có tối thiểu của bạn phải được duy trì trên tài khoản ký quỹ theo quy định của từng thời kỳ. Lệnh ép bán sẽ xuất hiện khi bạn không duy trì được tài sản thực có trên mức ký quỹ duy trì.
 • Tỷ lệ ký quỹ ban đầu: Là phần trăm của tổng giá trị cổ phiếu ký quỹ mà bạn được yêu cầu cần bỏ ra khi mua cổ phiếu trên tài khoản ký quỹ. 

Đặc điểm của Cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu quỹ có nhiều đặc điểm như sau:

 • Doanh nghiệp phát hành sẽ mua lại cổ phiếu quỹ và làm giảm số lượng cổ phiếu đang được lưu hành trên thị trường.
 • Cổ phiếu quỹ sẽ không được quyền biểu quyết, không được trả cổ tức, và quyền mua cổ phiếu mới cũng không thể.
 • Doanh nghiệp phát hành sẽ nắm giữ số cổ phiếu quỹ hạn chế được quy định theo pháp luật.
 • Cổ phiếu quỹ sẽ không được trả cổ tức bằng tiền và cũng không được trả/thưởng cổ tức bằng cổ phiếu. 
 • Cổ phiếu quỹ sẽ không có quyền biểu quyết trong công ty. Không có quyền mua cổ phiếu cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu quỹ không được tính vào thu nhập trên cổ phiếu (EPS). 
 • Không được nhận phần vốn khi doanh nghiệp giải thể. 
 • Tổng số cổ phiếu quỹ không được phép vượt quá tỷ lệ vốn hóa.
 • Khi doanh nghiệp mua cổ phiếu quỹ xong, có thể giữ lại và bán ra lại thị trường khi cần vốn hoặc có quyền thực hiện việc hủy cổ phiếu quỹ. 
 • Khi mua/bán cổ phiếu quỹ thì công ty sẽ không ghi nhận lãi lỗ, mà chỉ ghi nhận việc tăng giảm thặng dư vốn và nguồn vốn cổ phần.

Cổ phiếu quỹ có nhiều đặc điểm bạn cần quan tâm

Cổ phiếu quỹ có nhiều đặc điểm bạn cần quan tâm

Đầu tư cổ phiếu quỹ có những lợi ích gì?

Mua cổ phiếu quỹ là gì? Vì sao doanh nghiệp phải mua lại cổ phiếu quỹ do chính mình phát hành là thắc mắc của nhiều người đang muốn tìm hiểu về cổ phiếu. Cùng tìm hiểu những lợi ích khi đầu tư cổ phiếu quỹ ngay sau đây: 

 • Lợi ích đầu tiên thuộc về cổ đông của chính doanh nghiệp này. Việc mua lại cổ phiếu quỹ sẽ có lợi cho các cổ đông khi giá trị cổ phần được tăng lên. Điều này cũng vừa có lợi cho doanh nghiệp muốn bán lại sau này sẽ bán lại được với giá cao hơn giá vốn đã mua (nhưng phần lợi này sẽ không được coi là lợi nhuận).
 • Việc đầu tư cổ phiếu sẽ chuyển hóa tiền thừa của doanh nghiệp trong lúc chưa có ý định kinh doanh tiếp theo. 
 • Việc sụt giảm cổ phiếu được hạn chế, ngăn không cho những kẻ có cơ hội thao túng giá trị cổ phiếu. Vì trường hợp cổ phiếu bị rớt giá, doanh nghiệp không xoay chuyển được vốn đầu tư lại chắc chắn sẽ mất khả năng kiểm soát.
 • Nhằm tạo niềm tin với những cổ đông và nhà đầu tư bên ngoài, rằng cổ phiếu đang được đánh giá cao.
 • Việc mua lại cổ phiếu quỹ còn nhằm thêm mục đích làm quà thưởng cho các cổ đông, nhân viên, là nguồn động lực để họ gắn kết lâu dài với doanh nghiệp. Khi nhân viên được giữ cổ phiếu quỹ đồng nghĩa họ đang làm việc vì lợi ích của bản thân.
 • Như một lời khẳng định với các cổ đông và nhà đầu tư nếu trường hợp cổ phiếu giảm sâu, rằng công ty vẫn đang hoạt động tốt.

Việc mua lại Cổ phiếu quỹ có nhược điểm như thế nào?

 • Mua cổ phiếu quỹ đồng nghĩa với việc bị giảm nguồn tiền mặt đẩy vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Cổ phiếu quỹ có thể kém an toàn, bị lạm dụng. Có những trường hợp ban lãnh đạo công ty mua lại cổ phiếu quỹ từ một số cá nhân nhất định gây hại cho cổ đông. 

Những lưu ý gì khi đầu tư mua cổ phiếu quỹ là gì?

 • Đối với cổ phiếu quỹ thực tế chỉ là một loại cổ phiếu mà doanh nghiệp thoái vốn. Tuy nhiên vẫn giữ lại vì các mục đích như huy động vốn nếu cần thiết.
 • Cổ phiếu quỹ không khác nhiều so với các loại cổ phiếu chưa phát hành trên thị trường chứng khoán. Đồng thời nó có thể được phát hành bất cứ lúc nào.
 • Trong nhiều trường hợp cổ phiếu quỹ có thể bị loại bỏ nhằm giảm vốn vĩnh viễn nếu có quyết định của cả đại hội đồng cổ đông.
 • Nếu doanh nghiệp thu mua cổ phiếu quỹ thì chắc chắn điều này sẽ làm số vốn hiện có giảm. Từ đó dẫn đến việc vốn của chủ sở hữu cũng sẽ bị giảm đi khoản tiền tương ứng. Chính vì vậy bạn cần hiểu đúng về khoản tiền này.

Cổ phiếu quỹ được mua lại trong trường hợp nào?

Cổ phiếu quỹ sẽ được mua lại trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1. Khi giá và số lượng của doanh nghiệp đang thấp trên thị trường. Những doanh nghiệp này sẽ mua lại nhằm mục đích đề phòng sự thao túng từ bên ngoài và cũng nhằm đẩy giá lên cao.

Với cách này, tình hình giao dịch cổ phiếu sẽ được làm cho trở lên sôi động hơn. Việc này cũng hạn chế tốc độ giảm giá của cổ phiếu doanh nghiệp và từ đó làm cho cổ phiếu tăng trở lại. Vì lý do này mà nhiều quốc gia trong đó có cả Việt Nam đã vạch ra nhiều quy chế, quy định về tỷ lệ mua, khối lượng mua và nguồn vốn cổ phiếu,… Nhằm hạn chế những tiêu cực của mục đích mua cổ phiếu quỹ.

Các doanh nghiệp mua cổ phiếu quỹ nhằm thưởng cho cổ đông, nhân viên cao cấp có nhiều sự cống hiến và đóng góp. Đây cũng là cách mà nhiều doanh nghiệp áp dụng để kết nối với các nhân viên. Khi dùng cổ phiếu quỹ làm phần thưởng cần phải có nguồn thanh toán từ quỹ khen thưởng.

Trường hợp 2. Doanh nghiệp cần điều chỉnh lại các cơ cấu tài chính nên muốn mua lại cổ phiếu. Khi đó việc mua lại cổ phiếu sẽ nhằm mục đích điều chỉnh vốn điều lệ công ty.  

Doanh nghiệp mua bán cổ phiếu quỹ để làm gì?

Doanh nghiệp đầu tư cổ phiếu quỹ để hướng tới tối ưu khoản đầu tư. Từ nguồn tiền nhàn rỗi bằng chính cổ phiếu công ty mình vào thời điểm dự báo giá có thể tăng mạnh. Việc công ty mua bán cổ phiếu quỹ nhằm mục tiêu: 

 • Thay đổi cơ cấu vốn của doanh nghiệp 
 • Cung cấp cơ hội đầu tư nội bộ
 • Cải thiện chỉ tiêu lợi nhuận trên cổ phần (EPS)
 • Giảm thiểu sự pha loãng cổ phiếu nhằm tránh nguy cơ doanh nghiệp bị thao túng quyền kiểm soát công ty
 • Giảm quyền sở hữu của một nhóm cổ đông nào đó
 • Ở một khía cạnh khác, mua cổ phiếu quỹ cũng là cách mà các công ty đứng lên đảm bảo cho lợi ích cổ đông khi giá cổ phiếu đi xuống. Lúc này, số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường sẽ giảm, hạ nguồn cung tạo động lực cổ phiếu tăng giá trở lại. Việc giảm số lượng cổ phiếu lưu hành cũng là cách tăng giá trị cổ phần của mỗi cổ đông.

Hãy cân đối việc mua lại cổ phiếu quỹ sao cho có lợi nhất với tình hình hiện tại

Hãy cân đối việc mua lại cổ phiếu quỹ sao cho có lợi nhất với tình hình hiện tại

Nói chung việc mua lại cổ phiếu quỹ được đánh giá là điều tích cực. Về lý thuyết, động thái này giúp giảm lượng cổ phiếu lưu hành của doanh nghiệp. Từ đó làm tăng hệ số thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS). Khi lượng cổ phiếu lưu hành giảm, cổ phần sẽ tăng thêm, giúp hệ số P/E và các chỉ tiêu sinh lời ROE, ROA,…. của doanh nghiệp sẽ trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư và đối tác.

Đây cũng được xem là khoản đầu tư tài chính cho các doanh nghiệp. Việc mua cổ phiếu quỹ nếu doanh nghiệp đó tiếp tục kinh doanh tốt thì khả năng giá cổ phiếu tăng trưởng là rất cao. Khi ấy, doanh nghiệp lại bán ra cổ phiếu quỹ, thu lời sẽ làm tăng thặng dư vốn cổ phần. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào khi mua lại cổ phiếu quỹ thì giá cổ phiếu cũng tăng. Đây sẽ là điều cần lưu ý.

Trên đây là những nội dung đầy đủ nhất về cổ phiếu quỹ là gì, mua cổ phiếu quỹ là gì, những ưu nhược điểm khi mua cổ phiếu quỹ. Trong trường hợp cần vay tiền nhanh để đầu tư mua bán cổ phiếu bạn có thể tham khảo đơn vị cho vay F88 - Với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trên thị trường và cùng với gần 1000 phòng giao dịch trên cả nước sẵn sàng phục vụ mọi lúc mọi nơi.