Chi Phí Tài Chính (Finance Charge) Là Gì? 11 Đặc Điểm Nổi Bật

Chi phí tài chính là một thuật ngữ thường được sử dụng trong lĩnh vực tài chính. Nó liên quan đến các khoản phí được tính vào hóa đơn của bạn khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ tài chính như thẻ tín dụng, khoản vay, và các khoản nợ khác.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào chi phí tài chính, xác định đặc điểm của nó, và phân biệt giữa chi phí tài chính và lãi suất.