Cấp Tín Dụng Là Gì? 6 Hình Thức Cấp Tín Dụng Phổ Biến

12/01/2024

Bạn cần tiền gấp: F88 cho vay tới 30 triệu, lãi suất ưu đãi từ 1,1%, không giữ tài sản

NHẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VAY:

Vừa có tiền vừa có xe đi. Duyệt vay nhanh chóng trong 15 phút.

Nhiều người vẫn hiểu đơn giản rằng cấp tín dụng là cho vay, điều này đúng nhưng chưa đủ. Cấp tín dụng là một nghiệp vụ ngân hàng, trong đó có nhiều hoạt động nhỏ khác nhau mà nếu nắm được, khách hàng có thể chọn được loại hình dịch vụ phù hợp với hoàn cảnh của mình.

Cấp tín dụng là gì?
Cấp tín dụng là gì?

Cấp tín dụng là gì?

Để hiểu rõ bản chất hoạt động cấp tín dụng là gì, cần phải làm rõ các khái niệm tổ chức tín dụng là gì, giới hạn cấp tín dụng là gì?

Tổ chức tín dụng là một doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động của ngân hàng, bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân, theo khoản 1 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010.

Cấp tín dụng là gì?
Cấp tín dụng là gì?

Giới hạn cấp tín dụng, theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2010, là tổng mức dư nợ cấp tín dụng không vượt quá 15% số vốn tự có của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô đối với một khách hàng, và không vượt quá 25% vốn tự có đối với khách hàng và người có liên quan.

Cấp tín dụng, theo khoản 14 Điều số 4 của Luật Các tổ chức tín dụng 2010, được định nghĩa là hoạt động cung cấp số tiền, tài sản hoặc cam kết thanh toán khác từ tổ chức tín dụng đến khách hàng dưới dạng vay, bảo lãnh, chứng khoán, cho thuê tài chính hoặc các hình thức khác.

Những hoạt động cấp tín dụng cụ thể

Cho vay

Hình thức cấp tín dụng đầu tiên là cho vay, trong đó bên cho vay cam kết cung cấp một khoản tiền cho khách hàng để sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định theo thỏa thuận, bao gồm cả việc hoàn trả cả gốc và lãi.

Cấp tín dụng là gì?
Cấp tín dụng là gì?

Chiết khấu

Chiết khấu là hành động mua có kỳ hạn hoặc mua có bảo lưu quyền truy đòi các công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá trị khác từ người thụ hưởng trước khi đến hạn thanh toán.

Tái chiết khấu

Tái chiết khấu là việc chiết khấu các công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá trị khác đã được chiết khấu trước khi đến hạn thanh toán.

Bảo lãnh ngân hàng

Bảo lãnh ngân hàng là hình thức cấp tín dụng, trong đó tổ chức cam kết thực hiện tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết, và khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho tổ chức tín dụng theo thỏa thuận.

Bao thanh toán

Bao thanh toán trong nước, bao thanh toán quốc tế đối với các ngân hàng được phép thực hiện thanh toán quốc tế là hình thức cấp tín dụng cho bên bán hoặc bên mua thông qua việc mua lại có bảo lưu quyền truy đòi các khoản phải thu hoặc phải trả phát sinh từ việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo hợp đồng.

Cho thuê tài chính

Cho thuê tài chính, theo Điều 113 Luật Các tổ chức tín dụng, là hình thức cấp tín dụng trung hạn, dài hạn dựa trên hợp đồng cho thuê tài chính, trong đó khi kết thúc thời hạn cho thuê, bên thuê có quyền nhận chuyển quyền sở hữu tài sản hoặc tiếp tục thuê theo thỏa thuận của cả hai bên.

Các hình thức cấp tín dụng phổ biến ngày nay

Hiện nay, các tổ chức tín dụng đa dạng hóa sản phẩm vay vốn để đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn tái thiết hoạt động kinh doanh, do sự phát triển của nền kinh tế thị trường.

Cấp tín dụng ngắn hạn theo món

Cấp tín dụng ngắn hạn theo món cho phép doanh nghiệp nhận hạn mức tín dụng định kỳ trong khoảng 12 tháng, tuy nhiên, việc duyệt khoản vay phụ thuộc vào tình hình tài chính, tài sản có thể thế chấp, và mục đích sử dụng vốn.

Cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn

Cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn là các khoản vay nhỏ không giới hạn số lần rút vốn trong một năm, với tổng giá trị không vượt quá hạn mức được cấp, và khách hàng cần thanh toán trước khi hết thời gian cấp hạn mức.

Cấp hạn mức thấu chi

Cấp hạn mức thấu chi cho phép doanh nghiệp chi tiêu vượt quá số tiền trong tài khoản thanh toán, phụ thuộc vào độ uy tín của khách hàng đối với tổ chức cấp tín dụng.

Cấp tín dụng để đầu tư cho dự án mới

Cấp tín dụng để đầu tư cho dự án mới là hình thức tín dụng dài hạn, được sử dụng cho việc phát triển dự án nhỏ hoặc lớn, kèm theo tư vấn và hỗ trợ thẩm định tài chính.

Cấp tín dụng cho dự án đã đầu tư

Cấp tín dụng cho dự án đã đầu tư yêu cầu doanh nghiệp đáp ứng điều kiện mở rộng, cải tạo hoặc nâng cấp hoạt động kinh doanh, cũng như tái cấu trúc khoản vay cũ từ tổ chức tín dụng khác.

Cấp tín dụng bằng hình thức cho thuê tài sản

Cấp tín dụng bằng hình thức cho thuê tài sản cho phép doanh nghiệp nhận hạn mức tín dụng thông qua thị trường tín dụng thuê mua, nơi công ty cho thuê tài chính mua tài sản và cho doanh nghiệp thuê lại với việc thanh toán tiền thuê sau đó.

Cấp tín dụng là gì?
Cấp tín dụng là gì?

Trách nhiệm của các tổ chức tín dụng

Theo Điều 10 Luật Các tổ chức tín dụng 2010, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm như sau:

Bảo vệ quyền lợi của khách hàng: 

Bảo toàn và bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật, đồng thời công khai thông tin về việc tham gia tổ chức bảo toàn, bảo hiểm tiền gửi tại trụ sở chính và chi nhánh.

Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng gửi và rút tiền, đảm bảo thanh toán đúng hạn gốc và lãi suất của các khoản tiền gửi, và không tự ý giao dịch vào thời gian đã công bố.

Từ chối kiểm tra, trích chuyển tiền gửi cho khách hàng, phong tỏa, cầm giữ, trừ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng.

Công bố công khai lãi suất tiền gửi, phí dịch vụ, quyền và nghĩa vụ của khách hàng đối với từng sản phẩm, dịch vụ đang cung ứng.

Cung cấp thông tin về giao dịch và số dư trên tài khoản theo thỏa thuận với chủ tài khoản, và cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh cho ngân hàng nhà nước.

Cung cấp thông tin 

Trao đổi thông tin với nhau về hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của ngân hàng nhà nước.

Bảo mật thông tin

Đảm bảo bí mật thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi và các giao dịch của khách hàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Không tiết lộ bí mật kinh doanh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho nhân viên, người quản lý và người điều hành.

Không cung cấp thông tin liên quan đến tài sản gửi, tiền gửi, tài khoản và các giao dịch của khách hàng cho tổ chức, cá nhân khác, trừ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc được sự chấp thuận của khách hàng.

Xem thêm

Tìm phòng giao dịch gần nhất

Tỉnh/thành

Quận/huyện

cat-img
icon-action
zalomessenger
scroll-top