3 Cách Kiểm Tra Số Dư Tài Khoản Vietcombank Đơn Giản Nhất

Bạn cần tiền gấp: F88 cho vay tới 30 triệu, lãi suất ưu đãi từ 1,1%, không giữ tài sản

{{FormDangKyVay}}

Liên tục kiểm tra số dư để kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố xâm nhập tài khoản trái phép. Để kiểm tra số dư tài khoản Vietcombank, bạn đọc đừng bỏ qua hướng dẫn sau đây nhé!

Tài khoản Vietcombank
Tài khoản Vietcombank

1. Tìm hiểu về số dư tài khoản Vietcombank

🔸 Số dư tài khoản ngân hàng có thể hiểu nôm na là số tiền còn lại trong tài khoản ngân hàng. Mỗi tài khoản ngân hàng là bản ghi trong một hệ thống kế toán mà ở đó, một khoản nợ kinh doanh có ghi nợ các khoản tín dụng để làm bằng chứng trong các giao dịch. 

🔸 Vì vậy nếu tổng số các loại khoản nợ trong tài khoản của bạn là 1000 USD và tổng các khoản tín dụng trong cùng một tài khoản là 200 USD, thì số dư trong tài khoản của bạn sẽ là 800 USD. 

🔸 Bạn cũng có thể tìm số dư tài khoản ngân hàng cho bất kỳ loại tài khoản nào như: Chi phí, doanh thu, tài sản, các khoản nợ và các loại vốn cổ phần.

🔸 Số dư tài khoản ngân hàng là số tiền còn lại trong tài khoản kiểm tra, tiết kiệm hoặc các tài khoản liên quan đến đầu tư khác. Trong một mối quan hệ kinh doanh, số dư tài khoản là số tiền còn nợ của người trả với người nhận tiền, sau khi trừ đi tất cả các khoản tín dụng bù trừ.

🔸 Như vậy, có thể hiểu, số dư tài khoản Vietcombank chính là số tiền còn lại trong tài khoản ngân hàng Vietcombank của khách hàng.