Cách Vay Vốn Giải Quyết Việc Làm Ngân Hàng Chính Sách Chi Tiết

24/12/2023

Bạn cần tiền gấp: F88 cho vay tới 30 triệu, lãi suất ưu đãi từ 1,1%, không giữ tài sản

NHẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VAY:

Vừa có tiền vừa có xe đi. Duyệt vay nhanh chóng trong 15 phút.

Người lao động, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các hộ kinh doanh đều có mong muốn đầu tư vào việc giải quyết, duy trì, và phát triển nguồn việc làm. Chính vì vậy, họ có thể tận dụng cơ hội vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi.

Bài viết này cung cấp thông tin chi tiết về các điều kiện, lãi suất và thủ tục mới nhất liên quan đến việc vay vốn nhằm hỗ trợ giải quyết vấn đề việc làm.

Vay vốn giải quyết việc làm ngân hàng chính sách
Vay vốn giải quyết việc làm ngân hàng chính sách

Chính phủ đang hướng tới mục tiêu quan trọng là thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh và giải quyết vấn đề việc làm thông qua việc cung cấp nguồn vốn cho người lao động.

Đối tượng, điều kiện vay vốn giải quyết việc làm

Đối tượng được hỗ trợ vay

 • Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh, các hợp tác xã, và tổ hợp tác (được gọi chung là cơ sở sản xuất và kinh doanh).

 • Các cá nhân lao động.

Điều kiện vay vốn

 • Đối với cơ sở sản xuất và kinh doanh:

a. Thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

b. Có dự án vay vốn khả thi tại địa phương, phù hợp với ngành, nghề sản xuất kinh doanh, nhằm duy trì hoặc mở rộng việc làm và thu hút lao động ổn định.

c. Dự án vay vốn cần được xác nhận bởi cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền tại địa phương thực hiện dự án.

d. Bảo đảm có nguồn tiền vay hợp pháp (nếu có).

 • Đối với người lao động:

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự.

b. Có nhu cầu vay vốn để tạo việc làm, duy trì, hoặc mở rộng việc làm, được xác nhận bởi cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền tại địa phương thực hiện dự án.

c. Cư trú hợp pháp tại địa phương thực hiện dự án.

Mức cho vay vốn giải quyết việc làm Ngân hàng chính sách

Với các cơ sở sản xuất và kinh doanh, số tiền vay tối đa cho mỗi dự án là 02 tỷ đồng, và không vượt quá 100 triệu đồng cho mỗi người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng cơ hội việc làm.

Đối với người lao động, mức tối đa có thể vay là 100 triệu đồng.

Lãi suất cho vay vốn giải quyết việc làm Ngân hàng chính sách

Hiện nay, lãi suất vay vốn nhằm giải quyết vấn đề việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động là 7,92% mỗi năm.

Các trường hợp sau đây sẽ được hỗ trợ với mức lãi suất là 50% so với lãi suất vay chính:

 • Cộng đồng dân tộc thiểu số cư trú tại các khu vực đặc biệt khó khăn về mặt kinh tế - xã hội và những người khuyết tật;

 • Các doanh nghiệp sử dụng từ 30% số lao động trở lên là những người khuyết tật;

 • Các doanh nghiệp sử dụng từ 30% số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số;

 • Các doanh nghiệp sử dụng từ 30% số lao động trở lên là cả người khuyết tật và người dân tộc thiểu số.

Đối với trường hợp nợ quá hạn, lãi suất áp dụng là 130% so với lãi suất ban đầu cho vay.

Thời hạn cho vay vốn giải quyết việc làm

Thời gian tối đa để vay vốn nhằm giải quyết vấn đề việc làm là 120 tháng. Thời hạn cụ thể cho việc vay được xác định dựa trên việc ngân hàng chính sách đánh giá các yếu tố như nguồn vốn có sẵn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, và khả năng thanh toán của đối tượng vay. Thời hạn cụ thể này sẽ được thảo luận và đạt được thoả thuận giữa ngân hàng và đối tượng vay.

Điều kiện bảo đảm tiền vay vốn giải quyết việc làm

Trong trường hợp vay vốn từ 100 triệu đồng trở lên, cơ sở sản xuất và kinh doanh cần phải cung cấp tài sản làm bảo đảm cho khoản vay.

Vay vốn giải quyết việc làm ngân hàng chính sách
Vay vốn giải quyết việc làm ngân hàng chính sách

Thủ tục và quy trình cho vay vốn giải quyết việc làm

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh

Hồ sơ vay vốn

Các cơ sở sản xuất và kinh doanh cần gửi đến ngân hàng chính sách hai bộ hồ sơ vay vốn, bao gồm:

Dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, cần có xác nhận từ Ủy ban nhân dân xã về nơi thực hiện dự án, theo mẫu số 2 được ban hành kèm theo Nghị định 74/2019/NĐ-CP.

Bản sao chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc của các giấy tờ sau:

 • Đối với Doanh nghiệp nhỏ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

 • Đối với Hợp tác xã: Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã;

 • Đối với Tổ hợp tác: Hợp đồng hợp tác;

 • Đối với Hộ kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Tổ hợp tác và Hộ kinh doanh có từ 02 thành viên trở lên cần có văn bản ủy quyền công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã, ủy quyền cho thành viên đại diện thực hiện các giao dịch vay vốn tại ngân hàng chính sách.

Bản sao chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc giấy tờ chứng minh cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng ưu tiên được vay với mức lãi suất giảm 50% so với lãi suất vay theo quy định:

 • Đối với cơ sở sử dụng từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật: Bản sao Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp;

 • Đối với cơ sở sử dụng từ 30% lao động trở lên là người dân tộc thiểu số: Danh sách lao động là người dân tộc thiểu số, bản sao Chứng minh nhân dân và bản sao hợp đồng lao động/quyết định tuyển dụng của những người trong danh sách;

 • Đối với cơ sở sản sử dụng từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số: Danh sách lao động là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số, bản sao giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp, bản sao Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người dân tộc thiểu số và bản sao hợp đồng lao động/quyết định tuyển dụng của người lao động trong danh sách.

Các giấy tờ chứng minh về tài sản bảo đảm trong trường hợp cần thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay.

Quy trình cho vay

 • Bước 1: Tiến hành chuẩn bị và gửi hồ sơ vay tại Ngân hàng chính sách xã hội.

 • Bước 2: Ngân hàng thực hiện thẩm định hồ sơ và quyết định phê duyệt khoản vay.

 • Bước 3: Tiến hành quy trình giải ngân để chuyển khoản khoản vay được duyệt.

Đối với người lao động

Vay vốn giải quyết việc làm ngân hàng chính sách
Vay vốn giải quyết việc làm ngân hàng chính sách

Thủ tục và quy trình vay trực tiếp cho người lao động thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn, theo quy định hiện hành của ngân hàng chính sách, được thực hiện như sau:

Hồ sơ vay vốn

 • Gửi 02 bản đề nghị vay vốn theo mẫu số 1a, được ban hành kèm theo Nghị định 74/2019/NĐ-CP, đến tổ tiết kiệm và vay vốn tại thôn, tổ dân phố, nơi cư trú hợp pháp.

 • Xác nhận từ Ủy ban nhân dân cấp xã về giấy đề nghị vay vốn.

Quy trình cho vay

Bước 1: Đầu tiên, người muốn vay vốn cần tham gia tổ tiết kiệm và vay vốn. Nếu họ chưa là thành viên của tổ tiết kiệm và vay vốn, tổ này sẽ tổ chức cuộc họp ở thôn hoặc tổ dân phố, nơi người vay cư trú, để xem xét và chấp nhận họ làm thành viên mới. Điều này cũng áp dụng trong trường hợp người vay thuộc hộ gia đình mà hộ gia đình đó đã là thành viên của tổ tiết kiệm và vay vốn.

Bước 2: Sau khi trở thành thành viên, người vay vốn nộp hồ sơ vay vốn tại tổ tiết kiệm và vay vốn. Tổ này tiến hành cuộc họp tổ để xem xét hồ sơ, kiểm tra các yếu tố quan trọng, và lập danh sách đề nghị vay vốn. Hồ sơ và danh sách này được trình Ủy ban nhân dân cấp xã để xác nhận, sau đó được gửi đến ngân hàng chính sách nơi vay.

Bước 3: Ngân hàng chính sách thực hiện thẩm định hồ sơ và quyết định phê duyệt số tiền vay.

Bước 4: Sau khi khoản vay được phê duyệt, ngân hàng chính sách tiến hành quá trình giải ngân, chuyển khoản số tiền vay đến tài khoản của người vay.

🔺 Liệu bạn đã đủ điều kiện để được phê duyệt khoản vay vốn giải quyết việc làm ngân hàng chính sách? Nếu chưa đủ thì bạn phải làm sao?

Tham khảo gói vay vốn Phụ nữ tự doanh của F88:

 • Gói vay Phụ nữ tự doanh của F88 là một chương trình tài chính có mục tiêu cụ thể: hỗ trợ phụ nữ trong việc phát triển kinh doanh cá nhân.
 • Điều kiện vay rất đơn giản: chỉ cần là phụ nữ từ 25 đến 55 tuổi và có xe máy chính chủ.
 • Số tiền vay từ 10 đến 30 triệu đồng giúp phụ nữ có thể đầu tư vào mở rộng quy mô kinh doanh hoặc nâng cấp cơ sở vật chất.
 • Chi phí vay thấp và gói vay này còn được ưu tiên cho những phụ nữ đã có kinh nghiệm trong việc kinh doanh, như quản lý quán ăn, quán cafe, hoặc cửa hàng buôn bán.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ thông tin về điều kiện và thủ tục vay vốn giải quyết việc làm ngân hàng chính sách. Hi vọng nội dung này đem lại thông tin hữu ích cho bạn đọc. chúc các bạn quản lý tài chính một cách hiệu quả.

Nguồn: https://vbsp.org.vn/gioi-thieu/cac-san-pham-dich-vu/cho-vay-ho-ngheo-va-cac-doi-tuong-chinh-sach.html

Xem thêm

Tìm phòng giao dịch gần nhất

Tỉnh/thành

Quận/huyện

cat-img
icon-action
zalomessenger
scroll-top