Vay dư nợ giảm dần là gì và cách tính đơn giản nhất

28/07/2023

Trong thời kỳ kinh tế khó khăn, việc vay tiền là một phương án được nhiều cá nhân và doanh nghiệp áp dụng để giải quyết khó khăn tài chính. Trong quá trình vay, có nhiều phương pháp trả nợ khác nhau được sử dụng, và một trong số đó là phương pháp dư nợ giảm dần. Vậy, dư nợ giảm dần là gì? Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết này!

Thế nào là khoản vay dư nợ giảm dần?

Khoản vay dư nợ giảm dần là một loại cho vay với các khoản thanh toán theo lịch trình, định kỳ được áp dụng cho cả số tiền gốc của khoản vay và tiền lãi phát sinh. Khoản thanh toán khoản vay được phân bổ trước tiên sẽ thanh toán chi phí lãi vay liên quan trong kì, sau đó phần còn lại của khoản thanh toán được chuyển sang giảm số tiền gốc. 

Trong khái niệm này, tiền gốc được hiểu là số tiền ban đầu được vay trong một thỏa thuận cho vay, đây là số tiền cần được trả lại, không bao gồm bất kỳ khoản lãi phát sinh nào. Tiền lãi là số tiền người cho vay tính trên tiền gốc để người đi vay sử dụng tài sản, đó là chi phí đi vay. Thời gian trả dần là tổng thời gian cần thiết để trả hết một khoản vay, thường là vài tháng hoặc vài năm.

Cách tính lãi suất khoản vay theo dư nợ giảm dần

Công thức tính:

  • Tiền lãi kỳ 1 = Số tiền vay * Lãi suất cố định hàng tháng 

  • Tiền lãi kỳ 2 = Số tiền vay còn lại * Lãi suất cố định hàng tháng 

  • Số tiền cần phải trả mỗi tháng = Nợ/Thời gian + Tiền lãi mỗi kỳ 

Ví dụ: B vay ngân hàng 240 triệu với lãi suất 12%/năm và trong kỳ hạn 12 tháng. Nếu tính lãi suất theo dư nợ giảm dần thì hàng tháng sẽ trả như sau:

  • Số tiền gốc phải trả hàng tháng là = 240 triệu/12 = 20 triệu/tháng. 

  • Số tiền gốc và lãi phải trả mỗi tháng tính như sau:

Tổng số tiền phải trả vào tháng thứ 1 = 20 triệu + 12%/12 x 240 triệu = 22.400.000

Tổng số tiền phải trả vào tháng thứ 2 = 20 triệu + 12%/12 x 220 triệu = 22.200.000

Tổng số tiền phải trả vào tháng thứ 3 = 20 triệu + 12%/12 x 200 triệu = 22.000.000

Tổng số tiền phải trả vào tháng thứ 4 = 20 triệu + 12%/12 x 180 triệu = 21.800.000

Tổng số tiền phải trả vào tháng thứ 5 = 20 triệu + 12%/12 x 160 triệu = 21.600.000

Tổng số tiền phải trả vào tháng thứ 6 = 20 triệu + 12%/12 x 140 triệu = 21.400.000

Tổng số tiền phải trả vào tháng thứ 7 = 20 triệu + 12%/12 x 120 triệu = 21.200.000

Tổng số tiền phải trả vào tháng thứ 8 = 20 triệu + 12%/12 x 100 triệu = 21.000.000

Tổng số tiền phải trả vào tháng thứ 9 = 20 triệu + 12%/12 x 80 triệu = 20.800.000

Tổng số tiền phải trả vào tháng thứ 10 = 20 triệu + 12%/12 x 60 triệu = 20.600.000

Tổng số tiền phải trả vào tháng thứ 11 = 20 triệu + 12%/12 x 40 triệu = 20.400.000

Tổng số tiền phải trả vào tháng thứ 12 = 20 triệu + 12%/12 x 20 triệu = 20.200.000

Vậy, tổng số tiền gốc và lãi phải trả cho dư nợ gốc 240 triệu với kỳ hạn vay 12 tháng là 255.400.000.

Cách thức hoạt động của khoản vay dư nợ giảm dần 

Các hình thức vay dư nợ giảm dần thường được xử lý định kỳ trong một khoảng thời gian cụ thể, trong đó trả lãi trước và tiến hành thanh toán đều đặn để giảm dần số vốn. Các hình thức vay phổ biến bao gồm vay mua ô tô, thế chấp, vay ngân hàng cá nhân và hợp nhất nợ.

Lãi suất của khoản vay dư nợ giảm dần được tính dựa trên số dư cuối kỳ gần nhất của khoản vay. Khi các khoản thanh toán được thực hiện, phần lãi còn lại giảm dần. Điều này xảy ra vì các khoản thanh toán vượt quá số tiền lãi, từ đó giảm số dư cần tính lãi. Trong quá trình này, phần gốc của khoản thanh toán tăng lên. Do đó, lãi và gốc có mối quan hệ nghịch đảo trong suốt thời gian khoản vay.

Phương pháp tính toán khoản vay dư nợ giảm dần dựa trên một loạt các bước. Đầu tiên, số dư hiện tại của khoản vay được nhân với lãi suất hàng kỳ để tính toán lãi suất trong kỳ. Sau đó, lãi suất trong kỳ sẽ được trừ từ tổng số tiền thanh toán hàng tháng để xác định số tiền gốc được trả trong kỳ.

Số tiền gốc trả trong kỳ được áp dụng dựa trên số dư nợ của khoản vay. Số dư nợ mới của khoản vay được tính bằng cách trừ số tiền gốc đã trả trong kỳ từ số dư hiện tại của khoản vay. Số dư nợ mới này sẽ được sử dụng để tính toán lãi suất cho kỳ tiếp theo.

Hiện nay, đa số các ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng đều ưu tiên cung cấp các gói vay dựa trên phương pháp dư nợ giảm dần, nhằm tạo điều kiện cho khách hàng có thể chọn lựa gói vay dài hạn và từ đó giảm thiểu số tiền trả hàng tháng. Tuy nhiên, quyền quyết định về việc lựa chọn gói vay và cách tính lãi suất vẫn phụ thuộc vào khách hàng. Khách hàng cần xem xét theo nhu cầu thực tế và tình hình tài chính cá nhân để có lựa chọn thông minh nhất.

 

Xem thêm

Tìm phòng giao dịch gần nhất

Tỉnh/thành

Quận/huyện

cat-img
icon-action
zalomessenger
scroll-top