Thông tin trái phiếu doanh nghiệp

image-test

F88 công bố thông tin mua lại lô trái phiếu mã F88CH2223007 ngày 27/12/2022

22-11-2022

F88 đã công bố thông tin mua lại trái phiếu doanh nghiệp với khối lượng trái phiếu dự kiến (theo mệnh giá) là 45 tỷ đồng.

F88 hoàn tất phát hành 108 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp

F88 hoàn tất phát hành 108 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp

24-07-2020
F88 công bố thông tin mua lại lô trái phiếu mã F88CH2223002 ngày 21/11/2022

F88 công bố thông tin mua lại lô trái phiếu mã F88CH2223002 ngày 21/11/2022

07-11-2022
F88 công bố thông tin mua lại lô trái phiếu mã F88CH2223004 ngày 24/10/2022

F88 công bố thông tin mua lại lô trái phiếu mã F88CH2223004 ngày 24/10/2022

21-10-2022

Tìm phòng giao dịch gần nhất

Tỉnh/thành

Quận/huyện

cat-img
scroll-top