Trả Một Lần (Bullet Repayment) Là Gì? Khoản Vay Trả Một Lần Và Khoản Vay Dư Nợ Giảm Dần

Trả một lần, còn được gọi là Bullet Repayment trong tiếng Anh, là một hình thức thanh toán dư nợ toàn bộ trong một lần duy nhất, thường được thực hiện khi đến thời gian đáo hạn.

Trả một lần là gì?
Trả một lần là gì?

Trả một lần là gì?

Trả một lần, còn được gọi là Bullet Repayment, là một khái niệm trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng, đề cập đến một hình thức thanh toán một lần cho toàn bộ số tiền nợ còn lại. Thông thường, trả một lần được áp dụng khi đến ngày đáo hạn của khoản vay. Hình thức này cũng được sử dụng cho việc thanh toán gốc của các trái phiếu.

Trong lĩnh vực ngân hàng và bất động sản, khoản vay trả một lần còn được gọi là khoản trả nợ tăng vọt (balloon payment). Đây là một hình thức vay tiền được sử dụng để giới hạn các khoản thanh toán định kỳ (hàng tháng) trong thời gian vay. Khi đến ngày đáo hạn của khoản vay trả một lần, người vay thường phải có kế hoạch để tái cấp vốn hoặc trả một khoản tiền lớn, trừ khi họ đã có sẵn số tiền đủ để thanh toán.

Cách thức hoạt động

🔸 Cách thức hoạt động của trả một lần và khoản trả nợ tăng vọt thường là không khấu hao trong suốt thời gian vay.

  • Thông thường, khoản trả nợ tăng vọt cuối cùng là khoản thanh toán gốc duy nhất được thực hiện khi đến ngày đáo hạn.
  • Tuy nhiên, đôi khi có thể có các khoản thanh toán nhỏ trước đó, nhưng thường thấp hơn rất nhiều so với khoản trả một lần cuối cùng.

🔸 Việc hoãn thanh toán gốc cho đến khi khoản vay đáo hạn để trả một lần giúp giảm thiểu các khoản thanh toán hàng tháng trong suốt thời gian vay, do trong giai đoạn này, người vay chỉ phải trả lãi.

  • Tuy nhiên, điều này cũng tiềm ẩn rủi ro đối với những người vay không đủ khả năng thanh toán khoản trả nợ lớn hay không có kế hoạch cụ thể sau khi hoàn tất khoản trả một lần.

🔸 Trả một lần cũng có thể được áp dụng trong các quỹ ETF (Exchange-Traded Fund) có thu nhập cố định, cung cấp cho các nhà đầu tư một hình thức đầu tiền dự kiến lợi nhuận cố định trước, tương tự như trái phiếu.

  • Các quỹ có hình thức trả một lần thường phát hành trái phiếu ngắn hạn và dài hạn, và các khoản thanh toán gốc được thực hiện khi đến ngày đáo hạn.

Khoản vay trả một lần và Khoản vay dư nợ giảm dần 

Khi so sánh khoản vay trả một lần và khoản vay dư nợ giảm dần, hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau. Với khoản vay trả một lần, người vay chỉ trả lãi trong suốt thời gian vay và thanh toán gốc duy nhất khi đến ngày đáo hạn. Trong khi đó, khoản vay dư nợ giảm dần có nghĩa là người vay trả cả lãi và gốc trong các khoản thanh toán định kỳ hàng tháng.

Ví dụ,

Hãy xem xét một khoản vay thế chấp với số tiền nợ là 320.000$ và lãi suất 3% trong 15 năm. Nếu đó là khoản vay trả một lần, người vay sẽ chỉ trả lãi hàng tháng, ví dụ 800$, và sau 15 năm, họ phải thanh toán toàn bộ số tiền gốc là 320.000$. Trong khi đó, nếu đó là khoản vay dư nợ giảm dần, người vay sẽ trả cả lãi và gốc hàng tháng, ví dụ 2.210$, và sau 15 năm, số tiền gốc sẽ được trả hết.

Từ ví dụ trên, ta có thể thấy rằng khoản vay chỉ trả lãi trong giai đoạn ban đầu có thể là một lựa chọn tốt hơn về mặt thanh toán hàng tháng. Tuy nhiên, người vay cần cân nhắc nghĩa vụ thanh toán số tiền gốc lớn khi khoản vay trả một lần đáo hạn.

Lưu ý

🔸 Nếu người vay không có đủ tiền để thanh toán toàn bộ số tiền trả một lần khi đến ngày đáo hạn, họ có hai lựa chọn.

  • Lựa chọn đầu tiên là bán tài sản hiện có để thu được số tiền đủ để thanh toán gốc khoản vay.
  • Lựa chọn thứ hai là tái cấp vốn, tức là lấy một khoản vay mới để trả nợ.
  • Tùy thuộc vào tình huống cụ thể, người cho vay khoản nợ tăng vọt có thể cho phép người vay chuyển đổi sang hình thức khoản vay dư nợ giảm dần để tránh gánh nặng của khoản thanh toán một lần quá lớn.

🔸 Tuy nhiên, việc sử dụng hình thức trả một lần cũng có một số rủi ro tiềm tàng.

  • Đối với người vay, nếu họ không có kế hoạch cụ thể sau khi hoàn tất khoản trả một lần, họ có thể gặp khó khăn trong việc tái cấp vốn hoặc trả nợ.
  • Nếu không có sẵn số tiền đủ để thanh toán khoản trả một lần, người vay có thể phải đối mặt với rủi ro mất tài sản hoặc rơi vào tình trạng nợ nần.
  • Đối với người cho vay, hình thức trả một lần cũng có rủi ro. Nếu người vay không thể trả khoản trả một lần, người cho vay có thể gặp khó khăn trong việc thu hồi số tiền nợ và có thể phải tiếp tục gia hạn khoản vay hoặc áp dụng biện pháp pháp lý để thu nợ.

Kết luận

Trong tổng quan, khoản vay trả một lần là một hình thức thanh toán dư nợ toàn bộ vào một thời điểm nhất định. Đây là một công cụ hữu ích cho những người muốn hạn chế các khoản thanh toán định kỳ trong thời hạn vay. Tuy nhiên, người vay cần cân nhắc kỹ lưỡng và đảm bảo rằng họ có kế hoạch tài chính và khả năng thanh toán để đối mặt với khoản thanh toán một lần lớn. Người cho vay cũng cần đánh giá rủi ro và xem xét cẩn thận trước khi áp dụng hình thức trả một lần cho khoản vay của mình.