850_lang cam do f88 1.jpg
Việc Quỹ Mekong Enterprise Fund III đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư F88 báo hiệu một thế lực mới đang hình thành trong lĩnh vực khá nhiều tai tiếng - dịch vụ...