Hop bao bia 1.jpg
07/12/2018 12:12
Được định giá gần 1.000 tỷ đồng ở sự kiện công bố khoản đầu tư tăng trưởng từ Granite Oak, chuỗi cầm đồ F88 khẳng định sẽ phát triển theo hướng thân thiện, cho...
Hop bao bia 7.jpg
04/12/2018 02:26
Granite Oak, công ty có trụ sở ở Dublin, Ireland, vừa định giá F88 ở mức 43,5 triệu USD vào F88 trong vòng gọi vốn mới nhất của chuỗi cửa hàng cầm đồ này.
Hop bao bia 4.jpg
04/12/2018 11:25
Công ty F88 vừa thông báo nhận thêm khoản đầu tư tăng trưởng từ Granite Oak, một quỹ đầu tư Châu Âu với định giá gần 1.000 tỷ đồng. Số tiền đầu tư mới chưa được...
Hop bao bia 3.jpg
03/12/2018 04:53
Chuỗi cửa hàng cầm đồ F88 nhận thêm khoản đầu tư mới từ quỹ đầu tư Granite Oak và bắt đầu thử nghiệm tại thị trường TP.HCM với ba cửa hàng.
Hop bao bia 2.jpg
03/12/2018 04:45
F88 đã phát triển 45 cửa hàng cầm đồ chuyên nghiệp ở 6 thành phố lớn phía bắc với tổng giá trị giải ngân năm 2017 gần 600 tỷ đồng.