Cảnh báo về hành vi mạo danh F88 thực hiện các hoạt động đòi nợ

Mục lục [ ẨnHiện]

CẢNH BÁO

V/v: Một số tổ chức/cá nhân mạo danh F88 thực hiện các hoạt động đòi nợ 

Kính gửi: Quý khách hàng

Trong thời gian vừa qua, một số tổ chức/cá nhân đã mạo danh thương hiệu F88 để thực hiện các hoạt động đòi nợ bằng cách gửi các tin nhắn có nội dung xúc phạm/đe dọa khách hàng, cụ thể:


 


Qua công tác kiểm tra trên hệ thống, cả 02 khách hàng này đều chưa từng thực hiện hợp đồng cầm cố tại hệ thống F88.

Hành vi này của các tổ chức/cá nhân nhằm làm giảm uy tín của F88 với khách hàng, tạo ra tâm lý hoang mang trong Công ty.

 Bằng thông báo này, F88 khẳng định:

1. F88 không sử dụng những tin nhắn có nội dung như trên để thực hiện các hoạt động thu hồi nợ. Bất kể những hành vi xúc phạm/đe dọa/sử dụng vũ lực với khách hàng đều bị xử lý theo hình thức kỷ luật cao nhất của Công ty và quy định của Pháp luật;

2. Tất cả thông tin về khách hàng/khoản vay của khách hàng tại F88 được bảo mật tuyệt đối. Nghiêm cấm các hành động làm tiết lộ thông tin khách hàng/khoản vay của khách hàng ra bên ngoài.

Trong thời gian truy tìm tổ chức/cá nhân mạo danh F88 và làm việc với các cơ quan chức năng để chấm dứt tình trạng này, F88 thực hiện một số hành động sau:

1. Tiếp nhận các khiếu nại của khách hàng về những tin nhắn có nội dung tương tự như trên và giải thích rõ để khách hàng hiểu rằng: Đây không phải là hành động của F88, đồng thời thông báo ngay cho phòng Dịch vụ khách hàng để giải quyết;

2. Khi thực hiện hợp đồng cho khách hàng, F88 sẽ thông báo cho khách hàng về quy trình nhắc nợ/quy trình thu hồi nợ của F88;

3. Công ty ghi nhận những khách hàng/cá nhân có hành động ngăn chặn và phát hiện ra những tổ chức/cá nhân mạo danh thương hiệu F88 để thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật. 

Trân trọng cảm ơn!


>> Tìm hiểu về dịch vụ cầm xe máy niêm phong tài sản 100%