Thời Gian Dự Trữ Khả Dụng (Availability Float) Là Gì?

27/05/2023

Khái niệm "thời gian dự trữ khả dụng" được áp dụng trong lĩnh vực ngân hàng để chỉ đến thời gian mà một khoản tiền gửi có sẵn và có thể được sử dụng. Đây là một thuật ngữ quan trọng liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau như thanh toán điện tử và tiền gửi ngân hàng. Tuy vậy, tài liệu về khái niệm này hiện còn rất hạn chế và ít có sẵn.

Thời gian dự trữ khả dụng là gì?
Thời gian dự trữ khả dụng là gì?

Thời gian dự trữ khả dụng là gì?

Thời gian dự trữ khả dụng, còn được gọi là "Availability Float" trong tiếng Anh, là khoảng thời gian từ khi séc được gửi đi cho đến khi tiền có sẵn cho người nhận. Nguyên nhân chính gây chậm trễ này là do thời gian mà ngân hàng cần để phát hành séc thanh toán và chuyển khoản đến ngân hàng nhận.

Thời gian dự trữ khả dụng có lợi cho người thanh toán, vì họ có thể tiếp tục sử dụng số tiền trong tài khoản của mình trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, thời gian dự trữ khả dụng lại không có lợi cho người nhận thanh toán, vì họ không thể sử dụng số tiền cho đến khi ngân hàng cung cấp tiền cho họ.

Để tăng cường quá trình thanh toán và giảm thời gian dự trữ khả dụng, đã có việc áp dụng Đạo luật Séc Thế kỷ 21 (Séc 21) từ năm 2014. Đạo luật này cho phép sử dụng séc điện tử để thay thế cho séc giấy truyền thống. Trước đây, séc giấy cần được chuyển từ ngân hàng này sang ngân hàng khác để được xử lý, trong khi Séc 21 cho phép sử dụng bản sao quét của séc giấy gốc để thực hiện quy trình thanh toán. Điều này đã giúp giảm thiểu thời gian dự trữ khả dụng.

Ví dụ về thời gian dự trữ khả dụng