Tạm Giảm Lãi Suất 3-2-1 Là Gì? Đặc Điểm? Ví Dụ Cụ Thể

Trong một nền kinh tế thị trường, lãi suất được sử dụng để điều chỉnh việc tiêu dùng và đầu tư của cá nhân và doanh nghiệp. Khi lãi suất tăng, chi phí vay cũng tăng, làm giảm sự khuyến khích cho việc vay mượn và tăng cơ hội cho tiết kiệm. Do đó, người tiêu dùng có xu hướng giảm chi tiêu và tiết kiệm hơn để tận dụng lợi ích từ lãi suất cao. Tuy nhiên, điều này có thể làm giảm nhu cầu tiêu dùng và tác động đến doanh thu của các doanh nghiệp.

Ngược lại, khi lãi suất giảm, chi phí vay cũng giảm, khuyến khích người tiêu dùng và doanh nghiệp mua sắm và đầu tư. Việc tăng cường tiêu dùng và đầu tư có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và doanh thu của các doanh nghiệp.

Tạm giảm lãi suất 3-2-1 là gì?

Tạm giảm lãi suất 3-2-1 (3-2-1 Buydown) là một khái niệm trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt liên quan đến việc mua nhà bằng hình thức trả góp. Theo nghiên cứu, "tạm giảm" có nghĩa là hạ thấp một cách tạm thời, trong khi "lãi suất" được hiểu là giá cả của tín dụng hoặc quan hệ vay mượn vốn dưới dạng tiền tệ hoặc các tài sản khác. Khi mượn vốn, người vay phải trả thêm một khoản tiền gọi là tiền lãi. Tạm giảm lãi suất 3-2-1 là việc tạm thời hạ thấp lãi suất phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội và chiến lược phát triển của tổ chức tài chính.

Trong trường hợp mua nhà bằng hình thức thế chấp, người mua có thể được hưởng lợi từ lãi suất thấp hơn trong ba năm đầu tiên. Điều này được gọi là mua bớt, và việc trả một khoản tiền lớn hơn trong quá trình tất toán cho phép giảm lãi suất và giảm chi phí dài hạn của khoản vay.

Có hai loại mua bớt thế chấp: vĩnh viễn và tạm thời.

Ví dụ như mua bớt 3-2-1, nó có hiệu lực trong hơn ba năm. Mua trả góp vĩnh viễn cho phép giảm lãi suất trong toàn bộ thời gian vay. Mức lãi suất thấp hơn, thường là 3% lãi suất cố định, áp dụng cho năm đầu tiên của khoản vay. Trên năm thứ hai và thứ ba, lãi suất giảm xuống lần lượt là 2% và 1%.

Lựa chọn mua trả góp 3-2-1 là một ưu đãi hấp dẫn cho người mua nhà khi họ có thêm tiền mặt trong giai đoạn đầu của khoản vay. Nếu người mua dự đoán thu nhập sẽ tăng trong tương lai hoặc có các chi phí khác ngay sau khi mua nhà, kế hoạch trả nợ này giúp duy trì tỷ lệ tốt nghiệp ở mức thấp khi bắt đầu.

>> Xem thêm: Vay tiêu dùng không cần tài sản đảm bảo

Tóm lại

 • Tạm giảm lãi suất 3-2-1 là một phương pháp tài chính cho phép tạm thời giảm lãi suất thế chấp trong ba năm đầu tiên của khoản vay. Phương pháp này thường được áp dụng khi lãi suất ban đầu là cao.
 • Tạm giảm lãi suất 3-2-1 tương tự như việc sử dụng điểm chiết khấu để giảm tỷ lệ thế chấp, nhưng khác ở chỗ rằng lãi suất mới chỉ áp dụng trong thời gian tạm thời chứ không phải trong toàn bộ thời hạn vay.
 • Để được hưởng lợi, người mua cần trả một khoản phí mua lại khi ký hợp đồng, được gọi là phí mua lại.
 • Trong kịch bản này, lãi suất ban đầu giảm 3% trong năm đầu tiên, giảm 2% trong năm thứ hai và giảm 1% trong năm thứ ba. Sau năm thứ ba, người mua phải trả tỷ lệ lãi suất đầy đủ cho phần còn lại của khoản vay.

Ví dụ:

Nếu người mua được chấp thuận khoản thế chấp với lãi suất cố định trong 30 năm và lãi suất là 4% cho một khoản vay 400.000 đô la, khoản trả hàng tháng của họ sẽ là 2.580 đô la. Dưới đây là số tiền trả hàng tháng cho các năm tiếp theo sau khi áp dụng phương pháp mua trả góp 3-2-1:

 • Năm 1: 1.957 đô la với lãi suất 1%
 • Năm 2: 2.148 đô la với lãi suất 2%
 • Năm 3: 2.356 đô la với lãi suất 3%
 • Năm 4-30: 2.580 đô la với lãi suất 4% đầy đủ

Tuy nhiên, không phải tất cả các khoản thế chấp đều đủ điều kiện để áp dụng tạm giảm lãi suất 3-2-1. Người mua không thể tận dụng ưu điểm này nếu họ đang mua một tài sản đầu tư hoặc trả vốn bằng tiền mặt. Các khoản vay có sự bảo đảm từ chính phủ có thể có những hạn chế về việc sử dụng tạm giảm lãi suất, nếu có. Đồng thời, ngay cả khi người mua đang trả một lãi suất thấp hơn trong ba năm đầu tiên, họ vẫn phải đáp ứng các yêu cầu về lãi suất ban đầu của khoản vay.

Lưu ý: Cần phân biệt rõ ràng giữa tạm giảm lãi suất 3-2-1 và giảm lãi suất vĩnh viễn, cũng như giữa mua trả góp 3-2-1 và mua trả góp vĩnh viễn. Hai hình thức mua bán thế chấp này có mối liên hệ với nhau, nhưng khác nhau về phương pháp và thời gian áp dụng.

 • Mua trả góp vĩnh viễn là một thỏa thuận kéo dài suốt thời gian vay, trong đó người bán cung cấp chiết khấu lãi suất từ 2% đến 4%.
 • Còn mua trả góp 3-2-1 là một thỏa thuận tạm thời trong ba năm đầu tiên, với việc giảm lãi suất áp dụng trong thời gian đó. Điều này cho phép người mua tích lũy tài chính và có khả năng trả nợ tốt hơn trong khoản vay mua nhà. Sau khi trả một khoản tiền mặt đóng thêm, người mua có thể mua một ngôi nhà có giá trị cao hơn so với khả năng mua thông thường, trong khi vẫn có thời gian để chờ đợi tăng thu nhập.

Tổng quan, tạm giảm lãi suất 3-2-1 là một phương pháp tài chính linh hoạt cho phép người vay giảm lãi suất thế chấp trong ba năm đầu tiên của khoản vay. Phương pháp này mang lại lợi ích cho người mua bằng cách giảm tỷ lệ lãi suất trong giai đoạn ban đầu và tạo điều kiện để tích lũy tài chính. Tuy nhiên, điều kiện và hạn chế áp dụng cho việc tạm giảm lãi suất 3-2-1 cần được xem xét và thỏa thuận trước khi thực hiện khoản vay.

Tạm giảm lãi suất 3-2-1 được hiểu như thế nào?

Tạm giảm lãi suất 3-2-1 được hiểu như thế nào?
Tạm giảm lãi suất 3-2-1 được hiểu như thế nào?

 

Khoản tạm giảm lãi suất 3-2-1 là một hình thức vay mua trả góp mà người vay có thể tiết kiệm được một khoản lãi suất qua thời gian. Bằng cách tính toán tổng chi phí của việc mua trả góp, người mua có thể tính toán được số tiền tiết kiệm được từ khoản giảm lãi suất này. Điều này có thể là một lợi thế hấp dẫn cho người mua và có thể làm một động lực để thu hút khách hàng quan tâm đến tài sản.

Có một số cách mà khoản tạm giảm lãi suất 3-2-1 có thể được thực hiện.

 • Một cách là bên thứ ba, như người bán nhà hoặc công ty, có thể đồng ý trả lại một khoản tiền bổ sung cho người mua. Điều này có thể xem như một hình thức mua lại tài sản, nơi bên thứ ba trả lại một phần hoặc toàn bộ tiền mặt cho người mua.
 • Trong một số trường hợp khác, nếu một công ty chuyển một nhân viên đến một thị trường mới, công ty có thể trả một khoản tiền để mua lại tài sản của nhân viên này, nhằm giảm bớt chi phí di dời.
 • Một tình huống khác là khi một nhà xây dựng đồng ý cung cấp trợ cấp cho việc xây dựng một ngôi nhà mới, bằng cách đồng ý mua lại tài sản với lãi suất tạm thời thấp hơn. Điều này có thể tạo động lực cho người mua nhà mới.

Khi người mua nhà nhận được khoản trợ cấp, họ sẽ thanh toán cho viện cho vay tài chính một khoản thanh toán tương tự như việc vay thông thường. Tuy nhiên, khoản trợ cấp này sẽ được đóng góp bởi bên thứ ba, như người xây dựng, người bán nhà hoặc người sử dụng lao động. Khoản trợ cấp này tương đương với số tiền chiết khấu mà người mua nhà sẽ tiết kiệm được trong ba năm đầu tiên của khoản vay. Sau ba năm đầu tiên, lãi suất vẫn cố định cho phần còn lại của khoản vay, giúp người mua nhà có sự bảo đảm tài chính và khả năng trả nợ hàng tháng nhanh chóng.

Khoản tạm giảm lãi suất 3-2-1 mang ý nghĩa quan trọng và được coi là một cơ hội để người mua nhà nhanh chóng tiếp cận với tài chính cá nhân, đặc biệt là để mua các tài sản lớn như nhà và xe hơi.

Cấu trúc thanh toán trong khoản tạm giảm lãi suất 3-2-1 cho phép người mua đóng một khoản tiền bổ sung và sử dụng nó để trả góp hàng tháng khi số tiền này tăng lên.

 • Tỷ lệ lãi suất vẫn cố định sau ba năm đầu tiên, cung cấp cho người mua nhà một biện pháp bảo đảm tài chính, cho phép họ xem xét thu nhập hàng tháng của mình và đảm bảo có đủ tiền để trả nợ đúng hạn hàng tháng.
 • Khoản tạm giảm lãi suất 3-2-1 cung cấp lợi ích lớn trong ba năm đầu tiên. Người mua nhà có thể tiết kiệm tiền trong khoảng thời gian này và sử dụng số tiền này để trang trải các chi phí khác.
 • Hơn nữa, cấu trúc thanh toán linh hoạt cho phép người mua tích lũy một số tiền trong thời gian này để đảm bảo khả năng trả nợ sau này. Tuy nhiên, sau ba năm đầu tiên, tỷ lệ lãi suất vẫn được áp dụng cho phần còn lại của khoản vay, và người mua sẽ phải trả một khoản tiền lãi suất cố định cho phần nợ này.

Kết luận

Tóm lại, khoản tạm giảm lãi suất 3-2-1 là một cơ hội hấp dẫn cho người mua nhà tiết kiệm tiền trong ba năm đầu tiên và tạo điều kiện để họ có khả năng trả nợ nhanh chóng. Đây là một hình thức vay mua trả góp mà người mua có thể tận dụng để mua các tài sản lớn và có sự bảo đảm tài chính trong quá trình trả nợ.