Tái Cấp Vốn Là Gì? Các Hình Thức Tái Cấp Vốn?

12/07/2023

Tái cấp vốn là một thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định và phát triển của hệ thống tài chính. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về khái niệm này, chúng ta cần khám phá sâu hơn về ý nghĩa và cách thức hoạt động của tái cấp vốn.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi vào chi tiết và tìm hiểu về tái cấp vốn là gì và vai trò của nó trong cung cấp nguồn vốn cho các tổ chức tài chính và ngân hàng thương mại.

Tái cấp vốn là gì?

Tái cấp vốn là một khái niệm được định nghĩa trong Luật số 46/2010/QH12 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010. Theo đó, tái cấp vốn là một hình thức cung cấp tín dụng từ Ngân hàng Nhà nước nhằm đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng.

Mục tiêu của việc tái cấp vốn là giúp các ngân hàng thương mại và công ty tài chính có nguồn vốn kịp thời để thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình. Điều này đảm bảo rằng họ có đủ vốn để cung cấp dịch vụ tài chính cho khách hàng và tham gia vào các hoạt động tài chính khác như cho vay, hỗ trợ tài chính, thanh toán trung gian và nhiều hoạt động khác. Tái cấp vốn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định và phát triển của hệ thống ngân hàng và tài chính trong nền kinh tế.

Các hình thức tái cấp vốn

Hiện nay, ngân hàng nhà nước áp dụng ba hình thức tái cấp vốn khác nhau như sau:

  • Hình thức tái cấp vốn qua việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá: Theo Thông tư 17/2011/TT-NHNN, ngân hàng nhà nước Việt Nam có thể cho vay đối với các tổ chức tín dụng dựa trên giấy tờ có giá thuộc sở hữu của tổ chức tín dụng đó, nhằm đảm bảo nghĩa vụ trả nợ. Điều này có nghĩa là các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng không được vay vượt quá giá trị của giấy tờ cầm cố. Lãi suất cho vay sẽ được ngân hàng công bố theo từng thời kỳ. Thời hạn cầm cố giấy tờ có giá không quá 12 tháng và không vượt quá thời gian sử dụng của giấy tờ đó.

  • Hình thức tái cấp vốn thông qua chiết khấu giấy tờ có giá: Theo Thông tư 01/2012/TT-NHNN, chiết khấu giấy tờ có giá là quy trình mà Ngân hàng Nhà nước mua ngắn hạn (mua với kỳ hạn dưới 1 năm) các giấy tờ có giá đang trong thời hạn thanh toán của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trước khi đến hạn thanh toán. Chiết khấu giấy tờ có giá có thể được thực hiện theo hai trường hợp sau:

    • Chiết khấu toàn bộ thời hạn còn lại của giấy tờ có giá: Trong trường hợp này, Ngân hàng Nhà nước sẽ xác định giá trị của giấy tờ có giá vào thời điểm đó và mua lại toàn bộ giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng thương mại đã giao dịch trên thị trường chính hoặc thị trường phụ.

    • Chiết khấu có kỳ hạn: Trường hợp này, Ngân hàng Nhà nước đồng ý chiết khấu theo yêu cầu của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài và cam kết mua lại toàn bộ giấy tờ có giá đó sau một khoảng thời gian nhất định trước khi đến hạn thanh toán. Kỳ hạn tối đa cho chiết khấu là 91 ngày.

  • Các hình thức tái cấp vốn khác: Ngoài hai hình thức tái cấp vốn trên, ngân hàng nhà nước cũng áp dụng các hình thức tái cấp vốn khác. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về các hình thức này không được nêu rõ trong văn bản đã cho.

Ai là người quyết định việc sử dụng công cụ thực hiện chính sách tái cấp vốn?

Theo Điều 10 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có quyền quyết định về việc sử dụng công cụ để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. Các công cụ này bao gồm tái cấp vốn, lãi suất, tỷ giá hối đoái, dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ, biện pháp khác theo quy định của Chính phủ.

Kết luận

Tái cấp vốn là quá trình mà một tổ chức tài chính, như ngân hàng hoặc công ty tài chính, cung cấp tiền lại cho một khách hàng hiện tại hoặc đối tác kinh doanh để giúp họ đáp ứng nhu cầu tài chính hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh. Thông qua quá trình tái cấp vốn, tổ chức tài chính thường cung cấp một khoản vay mới, dựa trên sự đánh giá về khả năng trả nợ của khách hàng và giá trị tài sản hoặc tài sản cầm cố mà họ sở hữu.

Tái cấp vốn là một cách để khách hàng tiếp cận nguồn vốn mới để đáp ứng nhu cầu tài chính hoặc phát triển kinh doanh mà không cần tìm kiếm nguồn vốn từ các nguồn khác. Qua đó, tái cấp vốn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sự phát triển và tăng trưởng của các doanh nghiệp và cá nhân.

Xem thêm

Tìm phòng giao dịch gần nhất

Tỉnh/thành

Quận/huyện

cat-img
icon-action
zalomessenger
scroll-top