Phân Biệt Cầm Cố Và Thế Chấp Chi Tiết

09/04/2024

Bạn cần tiền gấp: F88 cho vay tới 30 triệu, lãi suất ưu đãi từ 1,1%, không giữ tài sản

NHẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VAY:

Vừa có tiền vừa có xe đi. Duyệt vay nhanh chóng trong 15 phút.

Trong thị trường tài chính, hai khái niệm cầm cố và thế chấp thường được nhắc đến, nhưng nhiều người vẫn chưa hiểu rõ sự khác biệt giữa chúng.

Bài viết này sẽ giúp bạn phân biệt cầm cố và thế chấp một cách dễ hiểu, từ định nghĩa đến các điều kiện, thủ tục và quyền nghĩa vụ của các bên liên quan.

phân biệt cầm cố và thế chấp

Khái niệm cầm cố

Cầm cố là một hình thức giao dịch dân sự, theo đó một bên (người đi cầm cố) giao sở hữu tài sản cho bên còn lại (người nhận cầm cố) nhằm đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Trong hợp đồng cầm cố, người đi cầm cố vẫn được sở hữu tài sản, nhưng người nhận cầm cố có quyền giữ lại tài sản đó cho đến khi người đi cầm cố hoàn trả xong nghĩa vụ nợ.

Đối tượng của hợp đồng cầm cố

Đối tượng của hợp đồng cầm cố chủ yếu là các loại tài sản động sản, trừ bất động sản, tài sản gắn liền với bất động sản và quyền tài sản. Ví dụ như xe máy, ô tô, tài sản quý giá như vàng, bạc, đồ trang sức, v.v.

Quyền và nghĩa vụ của bên cầm cố

Người đi cầm cố vẫn là chủ sở hữu của tài sản đã cầm cố, nhưng phải giao tài sản cho bên nhận cầm cố để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Bên nhận cầm cố có quyền giữ lại tài sản cho đến khi người đi cầm cố hoàn trả xong nghĩa vụ nợ.

Kết thúc hợp đồng cầm cố

Hợp đồng cầm cố sẽ kết thúc khi người đi cầm cố hoàn trả xong nghĩa vụ nợ. Lúc này, bên nhận cầm cố phải trả lại tài sản cho bên đi cầm cố.

Khái niệm thế chấp

Thế chấp là một hình thức giao dịch dân sự, theo đó một bên (người thế chấp) dùng bất động sản, tài sản gắn liền với bất động sản hoặc quyền tài sản của mình làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ hoặc thực hiện nghĩa vụ khác. Trong hợp đồng thế chấp, người thế chấp vẫn sở hữu tài sản, nhưng tài sản này được bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ hoặc nghĩa vụ khác.

Đối tượng của hợp đồng thế chấp

Đối tượng của hợp đồng thế chấp chủ yếu là bất động sản, tài sản gắn liền với bất động sản hoặc quyền tài sản. Ví dụ như nhà, đất, máy móc, thiết bị gắn liền với bất động sản, quyền sử dụng đất, v.v.

Quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp

Người thế chấp vẫn là chủ sở hữu của tài sản đã thế chấp, nhưng phải đăng ký thế chấp với cơ quan có thẩm quyền. Bên được thế chấp có quyền bảo đảm tài sản cho đến khi người thế chấp hoàn trả xong nghĩa vụ nợ.

Kết thúc hợp đồng thế chấp

Hợp đồng thế chấp sẽ kết thúc khi người thế chấp hoàn trả xong nghĩa vụ nợ. Lúc này, bên được thế chấp phải chấm dứt việc bảo đảm tài sản và trả lại tài sản cho người thế chấp.

Điểm giống và khác nhau giữa cầm cố và thế chấp

Phân biệt cầm cố và thế chấp dễ hiểu

 

Tiêu chí

Cầm cố

Thế chấp

Đối tượng

Tài sản động sản (trừ bất động sản, tài sản gắn liền với bất động sản và quyền tài sản)

Bất động sản, tài sản gắn liền với bất động sản hoặc quyền tài sản

Quyền sở hữu

Người đi cầm cố vẫn giữ quyền sở hữu tài sản

Người thế chấp vẫn giữ quyền sở hữu tài sản

Quyền của bên nhận

Được giữ lại tài sản cho đến khi nghĩa vụ nợ được hoàn trả

Được bảo đảm tài sản cho đến khi nghĩa vụ nợ được hoàn trả

Mục đích

Đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ

Đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ hoặc nghĩa vụ khác

Như vậy, cầm cố và thế chấp có những điểm tương đồng như đều là hình thức giao dịch dân sự nhằm đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ, và người đi cầm cố/thế chấp vẫn giữ quyền sở hữu tài sản. Tuy nhiên, chúng cũng có những điểm khác biệt chính yếu về đối tượng giao dịch và mục đích của hợp đồng.

Điều kiện để thực hiện hợp đồng cầm cố

Để thực hiện hợp đồng cầm cố, cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

▪️ Đối tượng cầm cố hợp pháp

Tài sản cầm cố phải là tài sản động sản hợp pháp, không thuộc trường hợp cấm giao dịch theo quy định của pháp luật.

▪️ Người cầm cố và người nhận cầm cố có năng lực hành vi dân sự

Người tham gia hợp đồng cầm cố phải là những người có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

▪️ Thỏa thuận về giá trị tài sản cầm cố

Hai bên phải thỏa thuận được về giá trị của tài sản cầm cố, làm cơ sở cho việc xác định nghĩa vụ nợ và quyền của bên nhận cầm cố.

▪️ Thỏa thuận về thời hạn cầm cố

Hai bên cũng phải thỏa thuận về thời hạn cầm cố, làm cơ sở để xác định thời điểm kết thúc hợp đồng.

▪️ Vay cầm cố tại F88

Nếu bạn đang gặp khó khăn về mặt tài chính và cần sự hỗ trợ, F88 có thể giúp bạn tìm ra giải pháp phù hợp thông qua dịch vụ cho vay dựa trên việc cầm cố phương tiện như xe máy hoặc ô tô. F88 cam kết cung cấp lãi suất cạnh tranh, bắt đầu từ 1,1% mỗi tháng cho các loại tài sản cầm cố, giúp bạn tiết kiệm chi phí so với các dịch vụ tài chính khác.

Một trong những điểm nổi bật của F88 là khả năng giữ cavet xe mà không làm ảnh hưởng đến quyền sử dụng xe của bạn, đồng thời mở ra cơ hội vay mượn vốn. F88 được biết đến trong ngành với quy trình vay mượn đơn giản, nhanh chóng và minh bạch, mang lại sự thuận tiện tối đa cho khách hàng.

phân biệt cầm cố và thế chấp

Với mạng lưới hơn 800 phòng giao dịch trên toàn quốc, F88 hiện nay cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính từ cho vay cầm cố xe máy và ô tô, phân phối bảo hiểm, đến các tiện ích khác như thanh toán hóa đơn và nhiều dịch vụ tài chính bổ sung.

Điều kiện để thực hiện hợp đồng thế chấp

Để thực hiện hợp đồng thế chấp, cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

▪️ Đối tượng thế chấp hợp pháp

Tài sản thế chấp phải là bất động sản, tài sản gắn liền với bất động sản hoặc quyền tài sản hợp pháp, không thuộc trường hợp cấm giao dịch theo quy định của pháp luật.

▪️ Người thế chấp và người được thế chấp có năng lực hành vi dân sự

Người tham gia hợp đồng thế chấp phải là những người có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

▪️ Thỏa thuận về giá trị tài sản thế chấp

Hai bên phải thỏa thuận được về giá trị của tài sản thế chấp, làm cơ sở cho việc xác định nghĩa vụ nợ và quyền của bên được thế chấp.

▪️ Đăng ký thế chấp

Hợp đồng thế chấp phải được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để có hiệu lực pháp lý.

Thủ tục thực hiện hợp đồng cầm cố

phân biệt cầm cố và thế chấp

Để thực hiện hợp đồng cầm cố, các bước cần thực hiện như sau:

▪️ Thỏa thuận về đối tượng, giá trị và thời hạn cầm cố.

▪️ Lập hợp đồng cầm cố bằng văn bản.

▪️ Giao tài sản cầm cố cho bên nhận cầm cố.

▪️ Kết thúc hợp đồng khi nghĩa vụ nợ được hoàn trả.

Thủ tục thực hiện hợp đồng thế chấp

Để thực hiện hợp đồng thế chấp, các bước cần thực hiện như sau:

▪️ Thỏa thuận về đối tượng, giá trị và mục đích thế chấp.

▪️ Lập hợp đồng thế chấp bằng văn bản.

▪️ Đăng ký hợp đồng thế chấp với cơ quan có thẩm quyền.

▪️ Kết thúc hợp đồng khi nghĩa vụ nợ được hoàn trả.

Quyền và nghĩa vụ của bên cầm cố

▪️ Quyền của bên cầm cố:

Vẫn là chủ sở hữu của tài sản đã cầm cố.

Được sử dụng, khai thác tài sản cầm cố trong thời gian cầm cố.

Được hoàn trả lại tài sản khi đã hoàn thành nghĩa vụ nợ.

▪️ Nghĩa vụ của bên cầm cố:

Giao tài sản cho bên nhận cầm cố.

Hoàn trả nghĩa vụ nợ trong thời hạn cầm cố.

Bảo quản, giữ gìn tài sản cầm cố.

Quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp

▪️ Quyền của bên thế chấp:

Vẫn là chủ sở hữu của tài sản đã thế chấp.

Được sử dụng, khai thác tài sản thế chấp trong thời gian thế chấp.

Được hoàn trả lại tài sản khi đã hoàn thành nghĩa vụ nợ.

▪️ Nghĩa vụ của bên thế chấp:

Đăng ký thế chấp với cơ quan có thẩm quyền.

Hoàn trả nghĩa vụ nợ trong thời hạn thế chấp.

Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp.

Kết luận

Trên đây là những thông tin cơ bản về khái niệm, điểm giống và khác nhau, điều kiện, thủ tục và quyền nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng cầm cố và thế chấp.

Hy vọng bài viết đã giúp bạn phân biệt được rõ ràng hai khái niệm này và hiểu rõ hơn về các giao dịch liên quan đến cầm cố và thế chấp. Nếu còn có thắc mắc, hãy liên hệ với F88 để được tư vấn thêm.

—---------------------------------------------------------

Nguồn và tham khảo: Internet

Xem thêm

Tìm phòng giao dịch gần nhất

Tỉnh/thành

Quận/huyện

cat-img
icon-action
zalomessenger
scroll-top