Khấu Hao Lũy Kế Là Gì? 2 Phương Pháp Tính Phổ Biến

24/04/2024

Bạn cần tiền gấp: F88 cho vay tới 30 triệu, lãi suất ưu đãi từ 1,1%, không giữ tài sản

NHẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VAY:

Vừa có tiền vừa có xe đi. Duyệt vay nhanh chóng trong 15 phút.

Khấu hao lũy kế là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực kế toán và tài chính, đặc biệt trong việc quản lý tài sản của một doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về khái niệm này, hãy cùng tìm hiểu.

khấu hao lũy kế là gì

Khấu hao lũy kế là gì?

Khấu hao lũy kế là sự tích lũy của số tiền khấu hao đã được ghi nhận cho một tài sản cụ thể cho đến một thời điểm nhất định trong quá trình sử dụng của tài sản đó. Mục đích của việc ghi nhận khấu hao lũy kế là để phản ánh sự mòn giảm giá trị của tài sản theo thời gian khi sử dụng. 

Trong kế toán, khấu hao lũy kế thường được ghi nhận như một phần của tài sản không cố định trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp.

Quá trình tính toán khấu hao lũy kế diễn ra qua các kỳ kế toán, trong mỗi kỳ, một phần của giá trị ban đầu của tài sản được ghi nhận như là chi phí khấu hao. Số tiền này sau đó được cộng vào vào mục khấu hao lũy kế. Doanh nghiệp tiếp tục tính toán và ghi nhận khấu hao theo cách này qua mỗi kỳ kế toán cho đến khi giá trị tài sản giảm xuống bằng không hoặc đạt đến giá trị hao mòn dự kiến.

Trong bản báo cáo tài chính, khấu hao lũy kế thường được ghi nhận dưới dạng một phần của tài sản cố định hoặc tài sản không cố định, phụ thuộc vào loại tài sản đó. Việc ghi nhận khấu hao lũy kế không chỉ giúp doanh nghiệp phản ánh đúng giá trị sử dụng của tài sản mà còn ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong mỗi kỳ kế toán.

khấu hao lũy kế là gì

Trong kinh doanh, việc hiểu và quản lý khấu hao lũy kế rất quan trọng để đảm bảo sự bền vững và minh bạch trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, việc áp dụng đúng và hiệu quả quy trình ghi nhận khấu hao lũy kế cũng giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định chiến lược phát triển tài chính một cách tỉnh bộ và bền vững.

Cách tính khấu hao lũy kế

Trong quản lý tài sản của một doanh nghiệp, việc tính toán khấu hao lũy kế là một phần quan trọng để đảm bảo sự minh bạch và bền vững trong hoạt động kinh doanh. Dưới đây là hai phương pháp phổ biến để tính khấu hao lũy kế:

1. Phương pháp số dư giảm dần

Phương pháp này thường được sử dụng cho những tài sản nhanh chóng mất giá trị hoặc trở nên lỗi thời, như máy tính, máy công nghệ.

Công thức tính khấu hao lũy kế theo số dư giảm dần: Khấu hao mỗi năm = (giá trị số sách ròng - giá trị còn lại) x %tỷ lệ khấu hao ước tính.

Trong đó:

Giá trị số sách ròng: là giá trị ròng của tài sản khi bắt đầu kỳ kế toán.

Giá trị còn lại: là giá trị dự kiến của tài sản vào cuối thời gian sử dụng.

Tỷ lệ khấu hao ước tính: dựa trên mô hình ước tính của việc sử dụng tài sản trong vòng đời hữu ích của nó.

khấu hao lũy kế là gì

2. Phương pháp đường thẳng

Phương pháp này phân phối mức khấu hao một cách đều trong suốt vòng đời sử dụng của tài sản.

Ví dụ: Một tài sản có giá trị 1 tỷ đồng, hạn sử dụng là 5 năm. Mỗi năm, mức độ khấu hao sẽ là 20%, tức là 200 triệu đồng. Mức khấu hao tích lũy tại năm thứ nhất là 200 triệu, năm thứ 2 là 400 triệu, năm thứ 3 là 600 triệu, và cứ tiếp tục như vậy.

Việc lựa chọn phương pháp tính khấu hao lũy kế thích hợp phụ thuộc vào loại tài sản và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Lưu ý khi tính khấu hao lũy kế

Khi tiến hành tính toán khấu hao lũy kế, đặc biệt là theo phương pháp đường thẳng, có một số điều cần lưu ý để đảm bảo tính chính xác và minh bạch của quá trình kế toán. Dưới đây là những điểm cần nhớ:

1. Xác định Chi Phí Khấu Hao Căn Bản

Chi phí khấu hao căn bản của mỗi loại tài sản cần được xác định rõ ràng và đáng tin cậy. Điều này đảm bảo tính chính xác trong việc phân phối chi phí khấu hao cho từng tài sản.

2. Tính Toán Giá Trị Khấu Hao

Giá trị khấu hao được tính bằng cách trừ chi phí ban đầu của tài sản cho giá trị còn lại tại thời điểm tính toán. Việc này đảm bảo rằng giá trị khấu hao phản ánh đúng mức độ mà tài sản đã mất giá trị theo thời gian.

3. Chia Số Vòng Đời Sử Dụng Hữu Ích

Giá trị khấu hao được chia đều cho số vòng đời sử dụng hữu ích của tài sản trong mỗi kỳ. Điều này giúp đồng nhất và minh bạch trong việc phân bổ chi phí khấu hao qua các kỳ kế toán.

khấu hao lũy kế là gì

Kết Luận

Việc tính khấu hao lũy kế là một quy trình quan trọng trong quản lý tài chính của mỗi doanh nghiệp. Bằng cách tuân thủ các lưu ý trên, doanh nghiệp có thể đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc tính toán và phân bổ chi phí khấu hao, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý tài sản và kế toán kinh doanh.

Xem thêm

Tìm phòng giao dịch gần nhất

Tỉnh/thành

Quận/huyện

cat-img
icon-action
zalomessenger
scroll-top