Kết quả chương trình quay số trúng thưởng “Tám Tám ơi, chơi là trúng!”


Danh sách những khách hàng may mắn nhận được các phần quà của chương trình: 

 

 
 
 
 
 
 

STT 

 
 
 
 

dự thưởng 

 
 
 
 

Họ tên khách hàng 

 
 
 
 

Địa chỉ 

 
 
 
 

 

 
 

GIẢI NHẤT 

 
 
 
 

1 

 
 

F88506804 

 
 

Lê Việt Tín 

 
 

Huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 

 
 
 
 

 

 
 

GIẢI NHÌ 

 
 
 
 

1 

 
 

F88476799 

 
 

Thái Thị Kim Liên 

 
 

Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

 
 
 
 

 

 
 

GIẢI BA 

 
 
 
 

1 

 
 

F88132594 

 
 

Nguyễn Thanh Hòa 

 
 

Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 
 
 
 

2 

 
 

F88318109 

 
 

Nguyễn Hữu Dân 

 
 

Huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

 
 
 
 

3 

 
 

F88364111 

 
 

Lê Thiện Lâm 

 
 

Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 
 
 
 

4 

 
 

F88880744 

 
 

Trần Minh Khánh 

 
 

Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 
 
 
 

5 

 
 

F88153352 

 
 

Võ Thị Hồng Thu 

 
 

Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

 
 
 
 

6 

 
 

F88638986 

 
 

Lê Oanh Phú 

 
 

Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 
 
 
 

7 

 
 

F88912628 

 
 

Trương Anh Tuấn 

 
 

Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

 
 
 
 

8 

 
 

F88219441 

 
 

Phạm Bùi Bảo Yến 

 
 

Huyện Tân Châu, tỉnh An Giang 

 
 
 
 

9 

 
 

F88862932 

 
 

Nguyễn Đức Hùng 

 
 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

 
 
 
 

10 

 
 

F88525107 

 
 

Khuất Tiến Anh 

 
 

Thị trấn Phúc Thọ, Thành phố Nội 

 
 
 
 

11 

 
 

F88692391 

 
 

Nguyễn Thị Kim Ngọc 

 
 

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

 
 
 
 

12 

 
 

F88555019 

 
 

Nguyễn Quốc Hoàng 

 
 

Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 
 
 
 

13 

 
 

F88934379 

 
 

Đỗ Văn Hiệp 

 
 

Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 

 
 
 
 

14 

 
 

F88381941 

 
 

Phạm Thị Thuý Hằng 

 
 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

 
 
 
 

15 

 
 

F88871396 

 
 

Cam Thị Mỹ Anh 

 
 

Thành phố Hồ Chí Minh 

 
 
 
 

16 

 
 

F88984006 

 
 

A Bua 

 
 

Huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 

 
 
 
 

17 

 
 

F88210445 

 
 

Phan Thanh Phong 

 
 

Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 
 
 
 

18 

 
 

F88735042 

 
 

Đặng Phi Hổ 

 
 

Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

 
 
 
 

19 

 
 

F88596715 

 
 

Trần Minh Đức 

 
 

Huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 

 
 
 
 

20 

 
 

F88014213 

 
 

Nguyễn Thị Kiều Chinh 

 
 

Quận Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh