Mẫu Giấy Cầm Đồ, Hợp Đồng Cầm Cố Bản Mới Nhất

29/06/2023

Bạn cần tiền gấp: F88 cho vay tới 30 triệu, lãi suất ưu đãi từ 1,1%, không giữ tài sản

NHẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VAY:

Vừa có tiền vừa có xe đi. Duyệt vay nhanh chóng trong 15 phút.

Hiện nay, hầu hết các tiệm cầm đồ đều yêu cầu lập hợp đồng cầm đồ hoặc giấy cầm đồ để xác nhận giao dịch và tạo cơ sở pháp lý cho tương lai, nhằm tránh tranh chấp. Các mẫu giấy vay tiền cầm đồ có sự đa dạng.

Dưới đây là một mẫu hợp đồng cầm cố tài sản đúng quy chuẩn và đầy đủ nội dung mà bạn có thể tham khảo!

Giấy Cầm Đồ
Giấy Cầm Đồ

Thông tin về mẫu giấy cầm đồ

Một mẫu phiếu cầm đồ là tài liệu quan trọng trong quá trình cầm đồ, giúp xác định sự sở hữu và quyền lợi liên quan đến tài sản cầm cố. Phiếu cầm đồ thông thường bao gồm các thông tin sau:

 • Tên và địa chỉ của người cầm đồ (người cho vay tiền).
 • Tên và địa chỉ của người cầm cố (người đặt tài sản làm đảm bảo).
 • Mô tả chi tiết về tài sản cầm cố, bao gồm thông tin như loại tài sản, số lượng, màu sắc, kích thước và bất kỳ đặc điểm đặc biệt nào.
 • Số tiền vay và lãi suất áp dụng.
 • Thời hạn cầm cố, tức là thời gian mà người cầm cố có để chuộc lại tài sản hoặc tái cầm.
 • Các điều khoản và điều kiện của hợp đồng cầm cố, bao gồm quyền và trách nhiệm của cả người cho vay và người cầm cố.

Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản bản mới nhất

Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản là một tài liệu pháp lý cần thiết để xác định quyền và nghĩa vụ của cả người cho vay và người cầm cố. Một mẫu hợp đồng cầm cố tài sản bản mới nhất có thể bao gồm các yếu tố sau:

 • Thông tin cá nhân và địa chỉ của cả người cho vay và người cầm cố.
 • Mô tả chi tiết về tài sản cầm cố, bao gồm thông tin về tình trạng hiện tại và giá trị ước tính của tài sản.
 • Số tiền vay và lãi suất áp dụng, cùng với phương thức thanh toán và thời gian trả nợ.
 • Quyền và trách nhiệm của cả người cho vay và người cầm cố.
 • Các điều khoản và điều kiện cụ thể liên quan đến việc tái cầm, chuộc lại tài sản, xử lý tài sản trong trường hợp không thể chuộc, và giải quyết tranh chấp.

Xem thêm: vay tiền bằng đăng ký ô tô

Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản được lập tại phòng công chứng

Khi lập hợp đồng cầm cố tài sản tại phòng công chứng, quy trình lập tài liệu sẽ được thực hiện bởi các chuyên viên công chứng. Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản lập tại phòng công chứng thường bao gồm các thông tin sau:

 • Thông tin về phòng công chứng: Địa chỉ, số điện thoại, tên và chức danh của người công chứng.
 • Thông tin về người cho vay và người cầm cố: Bao gồm tên, địa chỉ, số CMND (hoặc số giấy tờ tùy thân khác) và các thông tin cá nhân khác liên quan.
 • Mô tả chi tiết về tài sản cầm cố: Được ghi rõ thông tin về loại tài sản, số lượng, chất lượng, tình trạng hiện tại và giá trị ước tính của tài sản.
 • Số tiền vay và lãi suất áp dụng: Ghi rõ số tiền vay được thỏa thuận và lãi suất được áp dụng, cùng với phương thức thanh toán và thời hạn trả nợ.
 • Quyền và trách nhiệm của cả người cho vay và người cầm cố: Mô tả các quyền và nghĩa vụ của cả hai bên trong quá trình cầm cố, tái cầm, và chuộc lại tài sản.
 • Các điều khoản và điều kiện: Bao gồm các điều khoản liên quan đến việc tái cầm, chuộc lại tài sản, xử lý tài sản trong trường hợp không thể chuộc, và cách giải quyết tranh chấp khi cần thiết.
 • Chữ ký và chứng thực: Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản tại phòng công chứng sẽ được chứng thực bởi người công chứng và yêu cầu chữ ký của cả hai bên.

Lập mẫu hợp đồng cầm cố tài sản tại phòng công chứng mang tính pháp lý cao và đảm bảo tính rõ ràng và hiệu lực của tài liệu này.

>> Xem thêm: Vay tiền bằng đăng ký xe máy

Mẫu biên nhận cầm đồ

Mẫu biên nhận cầm đồ là một tài liệu quan trọng để xác nhận việc nhận và cầm cố tài sản. Có hai mẫu biên nhận cầm đồ phổ biến:

Mẫu biên nhận cầm cố xe máy thông dụng:

Mẫu biên nhận cầm cố xe máy thông dụng thường ghi rõ các thông tin sau:

 • Thông tin về người cho vay và người cầm cố: Ghi tên, địa chỉ, số điện thoại và các thông tin cá nhân liên quan của cả hai bên.
 • Mô tả chi tiết về xe máy: Bao gồm hãng sản xuất, loại xe, biển số, số khung, số máy, màu sắc và các đặc điểm nổi bật khác của xe.
 • Số tiền vay và lãi suất áp dụng: Ghi rõ số tiền vay và lãi suất được thỏa thuận, cùng với thời gian và phương thức thanh toán.
 • Thời hạn cầm cố: Xác định thời gian mà người cầm cố được sở hữu và quản lý xe máy.
 • Các điều khoản và điều kiện: Đưa ra quyền và nghĩa vụ của cả người cho vay và người cầm cố, bao gồm quyền tái cầm và quyền chuộc lại xe máy trong thời hạn đã thỏa thuận.
 • Chữ ký và ngày tháng: Mẫu biên nhận cầm cố xe máy yêu cầu chữ ký của cả người cho vay và người cầm cố, cùng với ngày tháng lập biên nhận.

Mẫu biên nhận cầm đồ 02 liên

Mẫu biên nhận cầm đồ 02 liên thường được sử dụng khi người cầm cố muốn có một bản sao của biên nhận. Có hai liên trong biên nhận này:

Liên 1:

 1. Thông tin về người cho vay và người cầm cố: Ghi tên, địa chỉ và các thông tin cá nhân liên quan của cả hai bên.
 2. Mô tả chi tiết về tài sản cầm cố: Bao gồm loại tài sản, mô tả và các đặc điểm nổi bật khác.
 3. Số tiền vay và lãi suất áp dụng: Ghi rõ số tiền vay và lãi suất được thỏa thuận, cùng với thời gian và phương thức thanh toán.
 4. Thời hạn cầm cố: Xác định thời gian mà người cầm cố được sở hữu và quản lý tài sản.
 5. Chữ ký và ngày tháng: Mẫu biên nhận yêu cầu chữ ký của cả người cho vay và người cầm cố, cùng với ngày tháng lập biên nhận.

Liên 2:

 1. Thông tin về người cho vay và người cầm cố: Ghi tên, địa chỉ và các thông tin cá nhân liên quan của cả hai bên.
 2. Mô tả chi tiết về tài sản cầm cố: Tương tự như liên 1, mô tả loại tài sản, mô tả và các đặc điểm nổi bật khác.
 3. Số tiền vay và lãi suất áp dụng: Ghi rõ số tiền vay và lãi suất được thỏa thuận, cùng với thời gian và phương thức thanh toán.
 4. Thời hạn cầm cố: Xác định thời gian mà người cầm cố được sở hữu và quản lý tài sản.
 5. Chữ ký và ngày tháng: Mẫu biên nhận yêu cầu chữ ký của cả người cho vay và người cầm cố, cùng với ngày tháng lập biên nhận.

Cả hai liên của biên nhận cầm đồ 02 liên đều có tính pháp lý và giữ vai trò quan trọng trong việc xác nhận việc cầm cố tài sản và bảo đảm quyền lợi của cả người cho vay và người cầm cố.

Mẫu giấy vay tiền cầm đồ

Mẫu giấy vay tiền cầm đồ là tài liệu ghi chú việc vay tiền và cầm đồ tài sản. Một mẫu giấy vay tiền cầm đồ thông thường bao gồm các thông tin sau:

 • Thông tin về người cho vay và người cầm cố: Ghi tên, địa chỉ và các thông tin cá nhân liên quan của cả hai bên.
 • Mô tả chi tiết về tài sản cầm cố: Mô tả loại tài sản, số lượng, tình trạng hiện tại và giá trị ước tính của tài sản.
 • Số tiền vay và lãi suất áp dụng: Ghi rõ số tiền vay và lãi suất được thỏa thuận, cùng với thời gian và phương thức thanh toán.
 • Thời hạn vay: Xác định thời gian mà người cho vay cho phép người cầm cố sử dụng tiền vay trước khi phải trả lại.
 • Chữ ký và ngày tháng: Mẫu giấy vay tiền cầm đồ yêu cầu chữ ký của cả người cho vay và người cầm cố, cùng với ngày tháng ký kết.

Giấy vay tiền cầm đồ là một tài liệu quan trọng để chứng minh việc vay tiền và cầm đồ tài sản. Nó đảm bảo tính chính xác và rõ ràng trong việc ghi nhận các điều khoản và điều kiện của vụ vay tiền cầm đồ.

Giải quyết rắc rối từ việc giấy tờ cầm cố không chi tiết rõ ràng

Trong trường hợp giấy tờ cầm cố không được chi tiết rõ ràng, có thể phát sinh rắc rối và tranh chấp giữa người cho vay và người cầm cố. Để giải quyết vấn đề này, có một số biện pháp mà hai bên có thể thực hiện:

 • Thương lượng và đàm phán: Người cho vay và người cầm cố có thể thương lượng và đàm phán để làm rõ và bổ sung các điều khoản cần thiết vào giấy tờ cầm cố. Qua quá trình thảo luận, hai bên có thể đạt được sự đồng ý và ghi chép lại các điều khoản mới vào tài liệu cầm cố.
 • Sử dụng dịch vụ luật sư: Hai bên có thể tìm đến sự tư vấn của luật sư chuyên về cầm cố tài sản để giải quyết tranh chấp và bổ sung các điều khoản thiếu sót trong giấy tờ cầm cố. Luật sư sẽ hỗ trợ trong việc phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp phù hợp để đảm bảo tính pháp lý và công bằng cho cả hai bên.
 • Thông qua trung tâm giải quyết tranh chấp: Nếu không thể đạt được sự đồng ý và thỏa thuận, hai bên có thể sử dụng dịch vụ của trung tâm giải quyết tranh chấp hoặc trọng tài độc lập để giải quyết tranh chấp liên quan đến giấy tờ cầm cố. Trung tâm này sẽ xem xét các bằng chứng, nguyên tắc pháp lý và quy định để đưa ra quyết định cuối cùng và công bằng.

Quan trọng nhất là đảm bảo sự rõ ràng và chi tiết trong việc ghi nhận các điều khoản và điều kiện của giấy tờ cầm cố từ đầu. Điều này giúp tránh những rắc rối và tranh chấp không đáng có và bảo vệ quyền lợi của 2 bên. Khi lập giấy tờ cầm cố, hai bên nên cung cấp đầy đủ thông tin về tài sản, số tiền vay, lãi suất, thời hạn cầm cố và các điều khoản khác liên quan. Cần chú ý đến việc mô tả chi tiết về tài sản, bao gồm thông tin về hãng sản xuất, mô hình, số khung, số máy, màu sắc và các đặc điểm đặc biệt khác để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.

Ngoài ra, việc tham gia phòng công chứng khi lập mẫu hợp đồng cầm cố tài sản cũng là một biện pháp quan trọng để tăng tính pháp lý và xác thực cho các giao dịch. Phòng công chứng có vai trò chứng thực việc lập hợp đồng và đảm bảo tính công khai, minh bạch của quy trình.

Quy định về lãi suất cầm cố hiện nay?

Lãi suất cầm cố là khoản tiền phải trả thêm trên số tiền vay trong quá trình cầm cố tài sản. Quy định về lãi suất cầm cố có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia và luật pháp địa phương. Một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lãi suất cầm cố bao gồm:

Chính sách của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính: Các ngân hàng và tổ chức tài chính có thể đặt ra chính sách lãi suất khác nhau dựa trên quy định và điều kiện của họ. Quy định lãi suất có thể được công bố công khai hoặc được thỏa thuận trực tiếp với khách hàng.

 • Loại tài sản cầm cố: Lãi suất có thể được xác định dựa trên loại tài sản được cầm cố. Ví dụ, tài sản có giá trị cao và dễ dàng thanh lý có thể được áp dụng lãi suất thấp hơn so với những tài sản có giá trị thấp hơn hoặc khó bán ra.
 • Thời hạn cầm cố: Thời gian cầm cố tài sản cũng có thể ảnh hưởng đến lãi suất. Thông thường, lãi suất có thể tăng theo thời gian cầm cố. Nguyên tắc chung là lãi suất sẽ tăng dần theo thời gian cầm cố kéo dài. Điều này có ý nghĩa là người cầm cố phải trả mức lãi suất cao hơn nếu muốn kéo dài thời gian sở hữu tài sản cầm cố.
 • Rủi ro và giá trị tài sản: Lãi suất cũng phản ánh mức độ rủi ro mà người cho vay phải chịu khi cho phép người cầm cố sử dụng tài sản của mình. Nếu tài sản cầm cố có giá trị cao và ít rủi ro, lãi suất có thể thấp hơn so với tài sản có giá trị thấp và có mức rủi ro cao hơn.
 • Thị trường tài chính: Tình hình thị trường tài chính có thể ảnh hưởng đến lãi suất cầm cố. Nếu thị trường tài chính chung đang ổn định và lãi suất thấp, lãi suất cầm cố cũng có thể giảm. Tuy nhiên, nếu thị trường tài chính không ổn định hoặc có biến động, lãi suất cầm cố có thể tăng.

Cần lưu ý rằng việc xác định lãi suất cầm cố phải tuân theo quy định của pháp luật. Nhiều quốc gia có các cơ quan quản lý tài chính chịu trách nhiệm điều chỉnh và giám sát lãi suất cầm cố để đảm bảo tính công bằng và bảo vệ quyền lợi của người vay và người cầm cố.

Nếu bạn không có khả năng chuộc tài sản đã cầm cố?

Khi người cầm cố không có khả năng chuộc tài sản, các biện pháp pháp lý có thể được áp dụng. Thông thường, các biện pháp sau đây có thể xảy ra:

 • Thông báo và thỏa thuận: Trước khi tiến hành bán đấu giá tài sản cầm cố, người cho vay có trách nhiệm thông báo cho người cầm cố về tình trạng và ý định bán tài sản. Cả hai bên có thể thỏa thuận về việc trả lại tài sản hoặc tìm kiếm các phương án khác nhằm giải quyết tình huống không có khả năng chuộc tài sản. Thỏa thuận có thể bao gồm việc gia hạn thời gian chuộc, tìm kiếm nguồn tài chính khác để trả nợ hoặc thương lượng về việc chuyển nhượng tài sản cho người cho vay.
 • Bán đấu giá tài sản: Trường hợp không có thỏa thuận hoặc người cầm cố không có khả năng trả nợ, người cho vay có quyền tiến hành bán đấu giá tài sản cầm cố. Quá trình bán đấu giá sẽ được thực hiện công khai và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan. Giá trị thu được từ việc bán tài sản sẽ được sử dụng để trả nợ cho người cho vay và các khoản phí phát sinh khác.
 • Chuộc tài sản qua bên thứ ba: Trong một số trường hợp, người cầm cố có thể tìm kiếm người thứ ba để chuộc lại tài sản. Điều này đòi hỏi sự đồng ý của người cho vay và việc trả lại số tiền đã vay cùng với lãi suất và các khoản phí phát sinh.

Quan trọng nhất, khi không có khả năng chuộc tài sản, người cầm cố nên nhanh chóng liên hệ và thỏa thuận với người cho vay để tìm ra giải pháp tốt nhất. Việc tránh vi phạm các điều khoản của hợp đồng và tuân thủ quy định pháp luật sẽ giúp bảo vệ quyền lợi của cả hai bên và tránh những hậu quả không mong muốn.

Xem thêm

Tìm phòng giao dịch gần nhất

Tỉnh/thành

Quận/huyện

cat-img
icon-action
zalomessenger
scroll-top