Điểm FICO Là Gì? Đặc Điểm? Cách Tính? Cách Cải Thiện Điểm FICO

Ngoài những hệ thống đánh giá tín dụng hiện nay đang tồn tại, hệ thống FICO Score vẫn được sử dụng rộng rãi như một phương pháp chấm điểm tín dụng.

Đây là một hệ thống điểm tín dụng được người cho vay sử dụng để đánh giá rủi ro tín dụng và quyết định xem có nên gia hạn tín dụng cho người vay hay không.

Điểm FICO là gì?
Điểm FICO là gì?

Điểm FICO là gì?

Điểm FICO (fico score) là một hệ thống tính điểm được sử dụng để đo lường mức độ tín nhiệm của một người dựa trên dữ liệu trong năm lĩnh vực khác nhau. Những lĩnh vực này bao gồm lịch sử thanh toán, mức nợ hiện tại, loại tín dụng đã sử dụng, thời hạn lịch sử tín dụng và tài khoản tín dụng mới.

Điểm tín dụng này đóng một vai trò quan trọng trong quyết định cấp tín dụng cho người vay. Nhiều tổ chức tài chính sử dụng hệ thống tính điểm FICO để đánh giá tín nhiệm của khách hàng.

🔺 Để tính điểm tín dụng

 • Các yếu tố như lịch sử trả nợ, các khoản vay hiện có, thời gian lịch sử tín dụng và tổng số nợ của một cá nhân được xem xét.
 • Ngoài ra, mức sử dụng tín dụng và tỷ lệ phần trăm tín dụng khả dụng đang được sử dụng cũng được coi là các số liệu quan trọng trong tính điểm tín dụng.
 • Đóng tài khoản tín dụng không sử dụng không phải lúc nào cũng là một quyết định tốt, vì điều này có thể làm giảm điểm tín dụng của một người.
 • Báo cáo tín dụng là một tài liệu tổng hợp chi tiết về lịch sử tín dụng của một cá nhân, được chuẩn bị bởi các văn phòng tín dụng. Báo cáo này bao gồm thông tin cá nhân, chi tiết về hạn mức tín dụng và hồ sơ công khai như các vụ phá sản, cũng như danh sách các tổ chức đã yêu cầu xem báo cáo tín dụng của người tiêu dùng.

🔺 Ba văn phòng tín dụng chính là Equifax, Experian và TransUnion, và theo yêu cầu, họ phải cung cấp cho người tiêu dùng một bản báo cáo miễn phí mỗi năm.

🔺 Rủi ro tín dụng là khả năng người cho vay mất tiền do khả năng người đi vay không trả lại được khoản vay.

 • Rủi ro tín dụng tiêu dùng có thể được đo lường bằng năm yếu tố C: lịch sử tín dụng, khả năng trả nợ, vốn, điều kiện của khoản vay và tài sản thế chấp đi kèm.
 • Người tiêu dùng có rủi ro tín dụng cao hơn thường phải đối mặt với lãi suất cao hơn khi vay tiền.
 • Rủi ro tín dụng là một yếu tố quan trọng mà các tổ chức tài chính quan tâm khi xem xét việc cấp tín dụng. Người có rủi ro tín dụng cao hơn có khả năng không trả đúng hạn hoặc không trả được khoản vay, do đó, các tổ chức có thể áp dụng các biện pháp như yêu cầu lãi suất cao hơn hoặc hạn chế cấp tín dụng.
 • Điểm FICO và báo cáo tín dụng được sử dụng để đánh giá rủi ro tín dụng của một người và quyết định việc cấp tín dụng.

🔺 Để duy trì điểm tín dụng tốt, người tiêu dùng cần có lịch sử thanh toán đúng hạn và duy trì mức nợ hợp lý.

 • Việc sử dụng tín dụng một cách có trách nhiệm và không vượt quá hạn mức tín dụng được gán cũng là một yếu tố quan trọng.
 • Ngoài ra, việc có một hồ sơ tín dụng lâu dài và không có sự phá sản cũng có ảnh hưởng tích cực đến điểm tín dụng.

Tuy nhiên, điểm FICO chỉ là một trong nhiều hệ thống tính điểm tín dụng có sẵn và mỗi tổ chức tài chính có thể có phương pháp đánh giá riêng. Do đó, người tiêu dùng cần liên tục theo dõi và quản lý tình hình tín dụng của mình để đảm bảo điểm tín dụng tốt và có khả năng được cấp tín dụng với điều kiện tốt nhất.

Đặc điểm của điểm FICO 

Đặc điểm của điểm FICO
Đặc điểm của điểm FICO 
 • Điểm FICO là một chỉ số đo lường tín dụng trong khoảng từ 300 đến 850.
 • Một điểm FICO trên 650 cho thấy người có một lịch sử tín dụng rất tốt, trong khi điểm dưới 620 cho thấy khó khăn hơn trong việc tài chính.
 • Người cho vay thường xem xét điểm FICO của người vay để đánh giá uy tín tín dụng, nhưng cũng xem xét các yếu tố khác như thu nhập, thời gian làm việc và loại hình tín dụng được yêu cầu.
 • Nhiều ngân hàng và nhà cho vay sử dụng điểm FICO như một công cụ để đưa ra quyết định về tín dụng, thay vì sử dụng các mô hình chấm điểm hoặc báo cáo khác.
 • Dù người vay có thể giải thích các mục không tích cực trong báo cáo tín dụng của mình, điểm FICO thấp vẫn là một yếu tố quan trọng đối với nhiều nhà cho vay.
 • Nhiều nhà cho vay, đặc biệt trong lĩnh vực thế chấp, đề ra một điểm FICO tối thiểu để duyệt vay. Nếu điểm dưới mức này, đề nghị vay sẽ bị từ chối.
 • Vì vậy, khi cố gắng xây dựng hoặc cải thiện tín dụng, người vay nên chú trọng đến điểm FICO.
 • Để có một điểm FICO cao, người vay cần sử dụng các tài khoản tín dụng một cách cân đối và duy trì một lịch sử thanh toán tốt. Họ cũng nên giữ số dư thẻ tín dụng dưới mức giới hạn để đảm bảo tăng điểm FICO.
 • Việc sử dụng hết hạn mức thẻ tín dụng, thanh toán trễ và mở tài khoản tín dụng mới đều làm giảm điểm FICO.

Cách tính điểm FICO

Để xác định điểm FICO, có một số yếu tố quan trọng được xem xét đối với từng cá nhân.

Tổng quan, lịch sử thanh toán chiếm 35% tổng số điểm, tài khoản nợ chiếm 30%, thời hạn lịch sử tín dụng chiếm 15%, tín dụng mới chiếm 10%, và kết hợp tín dụng chiếm 10%.

Các yếu tố chính được sử dụng trong việc tính điểm FICO bao gồm:

 1. Lịch sử thanh toán

  • Lịch sử thanh toán đề cập đến việc cá nhân thanh toán các khoản tín dụng đúng hạn.

 2. Tài khoản nợ

  • Tài khoản nợ liên quan đến số tiền mà cá nhân đang nợ.

  • Điểm tín dụng không chỉ phụ thuộc vào số tiền nợ mà còn tỷ lệ giữa số tiền nợ và số tiền tín dụng có sẵn.

 3. Thời hạn lịch sử tín dụng

  • Một lịch sử tín dụng dài thường dẫn đến điểm FICO cao.

  • Tuy nhiên, người có lịch sử tín dụng ngắn nhưng có các yếu tố khác tích cực cũng có thể đạt điểm FICO cao.

 4. Kết hợp tín dụng

  • Kết hợp tín dụng liên quan đến sự đa dạng của các tài khoản.

  • Để có điểm tín dụng cao, cá nhân cần sở hữu một sự kết hợp hài hòa giữa thẻ tín dụng, khoản vay trả góp và tài sản thế chấp.

 5. Tín dụng mới

  • Tín dụng mới đề cập đến các tài khoản được mở gần đây.

  • Nếu cá nhân mở nhiều tài khoản trong thời gian ngắn, điều này cho thấy nguy cơ cao và điểm FICO sẽ bị giảm đi.

Cách cải thiện điểm FICO