Cứu hộ xe máy

Quyền lợi

Phí bảo hiểm

- 365,000/năm

- Giảm giá còn 200,000/năm cho khách hàng của F88

Quyền lợi bổ sung

- Thẻ thành viên

- Tra cứu mã thành viên trên app hoặc trên website