CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỢT 3

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107490572 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 30 tháng 06 năm 2016, sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm) 

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT 3 PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

I.               THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT 3 PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1.              Thông tin về doanh nghiệp

-        Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Kinh doanh F88

-        Địa chỉ trụ sở: Phòng 206, tầng M, tòa nhà N01A, số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

-        Loại hình doanh nghiệp: công ty cổ phần

2.              Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

-        Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 108.380.000.000 Đồng Việt Nam

-        Kỳ hạn: 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành

-        Mệnh giá: 100.000 (một trăm nghìn) Đồng Việt Nam

-        Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo và không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán bởi Công ty Cổ phần đầu tư F88

-        Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán điện tử

-        Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi: Trái Phiếu được trả lãi sau, định kỳ 03 (ba) tháng một lần. Lãi suất áp dụng cho Trái Phiếu cố định là 12,5%/năm.

-        Lãi suất phát hành thực tế: Bằng lãi suất danh nghĩa.

3.              Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 1.083.800 Trái Phiếu

4.              Phương thức phát hành và thời gian phát hành

-        Phương thức phát hành: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành theo quy định của Nghị định 163/2018/NĐ - CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

-        Ngày phát hành: 27/04/2020

-        Ngày kết thúc đợt phát hành trái phiếu: 11/06/2020

5.              Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu

(a)            Tiền lãi Trái Phiếu được thanh toán 3 tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành.
(b)            Tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán vào Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc Ngày Đáo Hạn.
(c)            Tiền gốc và lãi trái phiếu được chuyển vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua Đại Lý  Quản Lý Tài Khoản,Thanh Toán và Quản Lý Dòng Tiền.

6.              Các tổ chức tham gia đợt phát hành

-        TỔ CHỨC TƯ VẤN, ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

-        ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN, THANH TOÁN VÀ QUẢN LÝ DÒNG TIỀN: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hội Sở

-        ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ QUẢN LÝ CHUYỂN NHƯỢNG: Công ty Cổ phần Chứng khoán Smart Invest

7.              Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu

(a)            Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn theo các Điều kiện, Điều khoản của trái phiếu khi phát hành.
(b)            Quyền tự do chuyển nhượng trái phiếu trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành phát hành, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Sau thời gian nêu trên, Trái phiếu được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư.
(c)            Quyền sử dụng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và thương mại theo quy định của pháp luật và Điều khoản Trái phiếu.
(d)            Được cấp giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu/Xác nhận số dư Trái phiếu.
(e)            Các quyền khác theo các Điều kiện và điều khoản cụ thể của trái phiếu.

8.              Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền): Không áp dụng.

9.              Cam kết về đảm bảo

Trái Phiếu không có tài sản bảo đảm

10.           Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu

(a)            Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu, Mua lại bắt buộc khi phát sinh Sự Kiện Vi Phạm.

(b)            Việc mua lại Trái phiếu trước hạn được quy định cụ thể tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.

II.            DANH SÁCH TRÁI CH

 

STT

Nhà đầu tư trái phiếu

Giá trị nắm giữ  (VNĐ)

Tỷ trọng (%)

I

Nhà đầu tư trong nước

85,080,000,000

78.5%

A

Nhà đầu tư tổ chức

41,000,000,000

37.8%

B

Nhà đầu tư cá nhân

44,080,000,000

40.7%

II

Nhà đầu tư nước ngoài

23,300,000,000

21.5%

1

Nhà đầu tư tổ chức

23,300,000,000

21.5%

2

Nhà đầu tư cá nhân

0

0%

 

Tổng

108,380,000,000

100%

 

III.          CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

TỔ CHỨC TƯ VẤN

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Trụ sở chính: Tầng 3, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 37262600      Fax: 024 37262601

ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Trụ sở chính: Tầng 3, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 37262600      Fax: 024 37262601

Công ty Cổ phần Chứng khoán Smart  Invest

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:  024 3573 9769      Fax: 024 3573 9779

ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN, THANH TOÁN VÀ QUẢN LÝ DÒNG TIỀN

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hội Sở

Địa chỉ trụ sở chính:  Số 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: Fax:

ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ QUẢN LÝ CHUYỂN NHƯỢNG TRÁI PHIẾU

Công ty Cổ phần Chứng khoán Smart  Invest

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:  024 3573 9769      Fax: 024 3573 9779

F88.vn