Chính sách bảo mật thông tin (Infomration Privacy Policy)

Chính sách bảo mật thông tin (Infomration Privacy Policy)

1. Thu thập thông tin:

www.f88.vn thu thập thông tin của người dùng qua các cách sau:

+ Thông qua form đăng kí thông tin đặt link trên trang chủ, trên các trang con.

2. Phạm vi và mục đích sử dụng thông tin thu thập:

+ Tư vấn, hỗ trợ dịch vụ. Thông báo các chương trình khuyến mãi, các ưu đãi đặc biệt; các sự kiện quan trọng 

+ Nâng cao chất lượng hỗ trợ khách hàng 

3. Bảo mật thông tin:

- Hiện tại F88 sử dụng các biện pháp an ninh bảo mật thông tin để chống mất mát, nhầm lẫn hoặc thay đổi dữ liệu trong hệ thống. Hiện tại F88 bảo vệ thông tin khách hàng bằng cách sử dụng thuật toán MD5 PHP để mã hóa thông tin khách hàng nhập vào.

- F88 cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin của khách hàng với bất cứ ai. Thông tin của quý khách gửi cho F88 chỉ sử dụng cho mục đích liên hệ hoặc gửi email để cung cấp thông tin mới nhất từ F88 cho quý khách.

4. Hủy nhận email từ F88:

Nếu khách hàng không muốn nhận những thông tin từ email, vui lòng nhấn vào link từ chối trong bất kỳ email chúng tôi gửi cho quý khách.

5. Các loại e-mail quý khách có thể nhận từ F88:

Khách hàng sẽ nhận được những loại email sau từ địa chỉ e-mail của F88:

- Email liên quan đến chương trình khuyến mãi, được gửi từ info@f88.vn

- Email liên quan tới dịch vụ và tài khoản: Chúng tôi có thể gửi tới quý khách những email thông báo về tình trạng tài khỏan của quý khách: ví dụ email thông báo thay đổi cấp độ thành viên, email xác nhận, email thông báo thay đổi chính sách, thay đổi dịch vụ... Các email này được gửi bằng tài khoản info@f88.vn

- Email trả lời thắc mắc hoặc cung cấp thông tin nếu nhận được email yêu cầu từ quý khách: Email được dùng là info@f88.vn.

- Email thông báo bảo trì/nâng cấp dịch vụ: Thông báo kế hoạch bảo trì và nâng cấp dịch vụ cho riêng những khách hàng đang sử dụng đúng loại dịch vụ mà chúng tôi nâng cấp/bảo trì. Email được dùng là info@f88.vn.