Bên Nhận Nhượng Quyền (Franchise) Là Gì? 4 Hình Thức

Nhượng quyền thương mại là một phương pháp hữu hiệu để doanh nghiệp mở rộng thị trường và tăng cường sự hiện diện của mình một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí. Đây là một quy trình mà một doanh nghiệp chuyển giao quyền sử dụng tên thương hiệu, sản phẩm và các ý tưởng kinh doanh của mình cho một bên mua khác, được gọi là bên nhận nhượng quyền.

Bên nhận nhượng quyền sẽ tiếp tục phát triển và khai thác thương hiệu và sản phẩm này theo mô hình kinh doanh đã được định sẵn. Đồng thời, họ cũng được hưởng lợi từ sự hỗ trợ, tư vấn và sự hợp tác liên tục từ bên nhượng quyền. Qua việc nhượng quyền thương mại, cả hai bên đều có thể cùng chia sẻ lợi ích và đạt được mục tiêu kinh doanh của mình một cách hiệu quả.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá sâu hơn về khái niệm nhượng quyền thương mại và tầm quan trọng của nó trong việc phát triển và mở rộng doanh nghiệp.

Bên nhận nhượng quyền (Franchise) là gì?

🔸 Bên nhận nhượng quyền, hay còn được gọi là Franchise trong tiếng Anh, là một chủ kinh doanh nhỏ hoặc cá nhân mà đã được cấp quyền sử dụng thương hiệu và mô hình kinh doanh của một doanh nghiệp lớn, đã thành công và đã được thiết lập. Như vậy, bên nhận nhượng quyền có quyền sử dụng thương hiệu, logo, hệ thống vận hành, các quy trình kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp chủ. 

🔸 Trong quá trình nhượng quyền, bên nhận nhượng quyền phải tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn được đặt ra bởi doanh nghiệp chủ nhượng quyền, đảm bảo rằng họ đạt được sự đồng nhất và đáng tin cậy trong việc vận hành và quản lý cửa hàng hoặc doanh nghiệp của mình. 

🔸 Bên nhận nhượng quyền thường phải trả một khoản phí nhượng quyền ban đầu và một phần doanh thu hàng tháng hoặc hàng năm cho doanh nghiệp chủ nhượng quyền như một phần của việc sử dụng quyền thương hiệu và hỗ trợ kinh doanh từ họ. Bằng cách này, bên nhận nhượng quyền có thể hưởng lợi từ thương hiệu đã được công nhận và hệ thống kinh doanh đã thành công mà không phải tự mình xây dựng từ đầu.

Đặc điểm nhượng quyền thương mại

 

🔸 Nhượng quyền thương mại là quá trình mà một doanh nghiệp chuyển giao quyền sử dụng tên thương hiệu và ý tưởng của mình cho bên mua, nhằm mở rộng thị phần hoặc mở rộng phạm vi hoạt động với chi phí thấp. Bên nhượng quyền có thể là một doanh nghiệp mới hoặc doanh nghiệp hiện có.

🔸 Trở thành bên nhận quyền thương mại mang lại một số lợi ích cho người thực hiện.

  • Đầu tiên, họ chỉ phải chi trả một số tiền nhỏ hơn so với việc khởi tạo một doanh nghiệp hoàn toàn mới từ đầu.
  • Ngoài ra, người nhận quyền thương mại sẽ được hỗ trợ và tư vấn từ bên nhượng quyền cũng như từ các bên nhận quyền khác.

🔸 Mối quan hệ giữa bên nhượng quyền và bên nhận quyền thường được xây dựng dựa trên sự hướng dẫn và hỗ trợ liên tục.

  • Bên nhượng quyền cung cấp sự hướng dẫn về các chiến lược kinh doanh chung, bao gồm tuyển dụng và đào tạo nhân viên, thiết lập cửa hàng, quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ, và tìm nguồn cung ứng.

🔸 Để bắt đầu hoạt động kinh doanh, bên nhượng quyền cung cấp cho bên nhận quyền một địa điểm riêng biệt, nơi không có sự cạnh tranh từ các bên nhận quyền khác, nhằm ngăn chặn sự cạnh tranh không lành mạnh và đảm bảo thành công trong kinh doanh.

🔸 Trong vai trò của bên nhượng quyền, họ sẽ cung cấp sự tư vấn, sử dụng tài sản trí tuệ và kinh nghiệm của mình. Bên nhận nhượng quyền thường phải trả một khoản phí khởi nghiệp cùng với một tỷ lệ phần trăm doanh thu cho bên nhượng quyền.

Phân loại

Dưới đây là bảng phân loại các hình thức franchise trong lĩnh vực nhà hàng và khách sạn:

Hình thức Franchise

Mô tả

Nhượng Quyền Có Tham Gia Quản Lý (Management Franchise)

Bên nhượng quyền chuyển nhượng sở hữu thương hiệu, mô hình và công thức kinh doanh, cùng với việc hỗ trợ cung cấp người quản lý và điều hành doanh nghiệp.

Nhượng Quyền Mô Hình Kinh Doanh Toàn Diện (Full Business Format Franchise)

Bên nhượng quyền chia sẻ và chuyển nhượng hệ thống (bao gồm chiến lược, mô hình, quy trình vận hành, chính sách quản lý), bí quyết công nghệ sản xuất, thương hiệu và sản phẩm, dịch vụ.

Nhượng Quyền Có Tham Gia Đầu Tư Vốn (Equity Franchise)

Bên nhượng quyền tham gia vốn đầu tư dưới dạng liên doanh để trực tiếp tham gia kiểm soát hệ thống, thường bằng cách tham gia vào Hội đồng quản trị của công ty.

Nhượng Quyền Mô Hình Kinh Doanh Không Toàn Diện (Non-Business Format Franchise)

Hình thức lỏng lẻo hơn, bao gồm nhượng quyền phân phối sản phẩm, dịch vụ, nhượng quyền công thức sản xuất và tiếp thị, cũng như nhượng quyền thương hiệu.

 

Lưu ý: Bảng này chỉ mô tả phân loại chung các hình thức franchise trong lĩnh vực nhà hàng và khách sạn, và có thể tồn tại các biến thể khác trong thực tế.

Kết luận

Tổng kết lại, bên nhận nhượng quyền (franchise) là một hình thức kinh doanh mà một công ty (bên nhượng quyền) cấp phép quyền sử dụng tên thương hiệu, quy trình hoạt động và hỗ trợ kinh doanh cho một cá nhân hoặc doanh nghiệp (bên nhận nhượng quyền) để họ có thể vận hành một cửa hàng hoặc doanh nghiệp theo mô hình đã được xây dựng sẵn.

Bên nhận nhượng quyền sẽ hưởng lợi từ việc sử dụng thương hiệu đã có uy tín, cùng với sự hỗ trợ, đào tạo và kinh nghiệm của bên nhượng quyền. Bằng cách này, bên nhận nhượng quyền có thể tiết kiệm thời gian và công sức trong việc xây dựng một thương hiệu và mô hình kinh doanh từ đầu. Đồng thời, bên nhận nhượng quyền cũng chịu trách nhiệm thực hiện các cam kết và tuân thủ các quy định được quy định trong hợp đồng nhượng quyền.

Mối quan hệ giữa bên nhượng quyền và bên nhận nhượng quyền trong mô hình nhượng quyền đã tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh thành công cho cả hai bên và đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp nhượng quyền trên toàn thế giới.