Bảo hiểm Vững Tâm an

Lý do nên chọn
Bảo hiểm Vững Tâm An

Mang tính nhân văn rất lớn

Với “Quỹ hỗ trợ mùa dịch” – Vững tâm an bảo vệ Khách hàng trước các rủi ro: nằm viện điều trị sốc phản vệ/phản vệ, nằm viện hay tử vong do dịch bệnh.

Quyền lợi bảo hiểm thiết thực

Quyền lợi bảo hiểm thiết thực cho mùa dịch với chi phí chỉ từ 130.000đ

Cấp đơn, thanh toán thuận tiện

Nhận Giấy chứng nhận bảo hiểm, thanh toán phí online chỉ trong vòng 5 phút

Bồi thường nhanh chóng

Bồi thường online, nhận tiền nhanh chóng mà không cần tiếp xúc

Nhiều lựa chọn cho bạn

GÓI 1

Quyền lợi bảo hiểm tai nạn
40.000.000đ

Quỹ hỗ trợ mùa dịch

Tử vong
30.000.000đ

Nằm viện
2.000.000đ

Điều trị Sốc phản vệ
2.000.000đ
Chi phí chỉ từ
130.000đ

GÓI 2

Quyền lợi bảo hiểm tai nạn
80.000.000đ

Quỹ hỗ trợ mùa dịch

Tử vong
60.000.000đ

Nằm viện
4.000.000đ

Điều trị Sốc phản vệ
4.000.000đ
Chi phí chỉ từ
230.000đ

GÓI 3

Quyền lợi bảo hiểm tai nạn
120.000.000đ

Quỹ hỗ trợ mùa dịch

Tử vong
90.000.000đ

Nằm viện
6.000.000đ

Điều trị Sốc phản vệ
6.000.000đ
Chi phí chỉ từ
380.000đ

GÓI 1

Quyền lợi bảo hiểm tai nạn
40.000.000đ

Quỹ hỗ trợ mùa dịch

Tử vong
30.000.000đ

Nằm viện
2.000.000đ

Điều trị Sốc phản vệ
2.000.000đ
Chi phí chỉ từ
130.000đ

GÓI 2

Quyền lợi bảo hiểm tai nạn
80.000.000đ

Quỹ hỗ trợ mùa dịch

Tử vong
60.000.000đ

Nằm viện
4.000.000đ

Điều trị Sốc phản vệ
4.000.000đ
Chi phí chỉ từ
230.000đ

GÓI 3

Quyền lợi bảo hiểm tai nạn
120.000.000đ

Quỹ hỗ trợ mùa dịch

Tử vong
90.000.000đ

Nằm viện
6.000.000đ

Điều trị Sốc phản vệ
6.000.000đ
Chi phí chỉ từ
380.000đ
Nhập thông tin liên hệ để được
tư vấn miễn phí