Mách bạn cách xem biển số xe đã chuẩn phong thủy chưa ?


Giống như màu sắc, các con số cũng tuân theo quy luật Âm – Dương, Ngũ hành. Việc sử dụng thường xuyên các con số như số nhà, số điện thoại đặc biệt là biển số xe,… tạo nên một ngoại lực vô hình tác động vào bản mệnh mỗi người cả về sức khỏe, tài vận, sự may mắn… tới chủ nhân của nó.

Theo như phong thủy, mỗi con số đều mang trong mình ý nghĩa biểu trưng riêng. Như vậy, biển số xe không chỉ là những con số vô hồn mà còn chứa đựng những thông điệp gắn liền với người sử dụng xe.

Theo Âm dương Ngũ hành, số 1,2 thuộc mệnh Mộc; số 3-4 thuộc mệnh Hoả; số 5-6 thuộc mệnh Thổ; số 7,8 thuộc mệnh Kim; số 9,0 thuộc mệnh Thủy. Những người dùng xe cho rằng xe biển đẹp phải là biển tứ quý, tam hoa nhưng cũng không hẳn vậy

Cụ thể, ý nghĩa của từng con số như sau:

0: Không – Âm: Hợp với phụ nữ.

Ví dụ:

0404: Không chết không chết

1: Sinh

1111 = Tứ quý

1234 = Số tiến


1102 = Nhất nhất không nhị: Có 1 không 2

1204 = Một hai không chết: Nhất quyết không chết

1122 = Một là một hai là hai

1655 = Có lộc nằm hưởng

2: Mãi

2222 = Tứ quý

2345= Số tiến

2828 = Mãi phát mãi phát

2626 = Mãi lộc mãi lộc

2628 = Mãi lộc mãi phát

2204 = Mãi mãi bất tử

3: Tài

3333 = Tứ quý

3456 = Số tiến

3838 = Tài phát tài phát

3883 = Tài phát phát tài

4: Tứ = Tử

4444 = Tứ quý

4567 = Số tiến

4078 = Bốn mùa không thất bát

5: Chắc chắn và đầy đủ – Ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) – Người quân tử có ngũ đức (Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín).

5555 = Tứ quý


5678 = Số tiến

5168 = Năm nhất lộc phát

6: Lộc

6666 = Tứ quý

6868 = Lộc phát – lộc phát

6688 = Lộc lộc phát phát

6789 = San bằng tất cả

7: Thất = Phất

7777 = Tứ quý = Phất – phất – phất – phất

7979 = 2 ông thần tài lớn

7168 = Ra đường là phát (lăn bánh là có tiền)

8: Phát

8888 = Tứ quý = toàn phát

8686 = Phát lộc phát lộc

8668 = Phát lộc lộc phát

8688 = Phát lộc phát phát

8338 = Phát Tài Tài Phát

8765 = Số lùi

9: Cửu – Trường tồn

9999 = Tứ quý = Trường sinh bất lão = Tứ cửu – Cứu tử….

nguon :internet

>> Cầm đồ quận 3