F88 chính thức công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ

 

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88

(Mã số doanh nghiệp 0107490572 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 30 tháng 06 năm 2016, thay đổi lần thứ 4 ngày 30 tháng 05 năm 2019)

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Kinh doanh F88

- Địa chỉ trụ sở: Phòng 206, tầng M, tòa nhà N01A, số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần chưa đại chúng

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)

- Kỳ hạn: 24 (Hai mươi tư) tháng

- Mệnh giá: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng)

- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm, không kèm theo chứng quyền

- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ.

- Các điều kiện khác: chi tiết theo bản công bố thông tin gửi các Nhà Đầu tư Trái Phiếu

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 1.000.000 Trái Phiếu

4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành

- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành trái phiếu

- Thời gian phát hành: Ngày 05/08/2019

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- Tiền lãi Trái phiếu sẽ được thanh toán như sau:

Mỗi kỳ hạn 06 tháng liên tục, theo đó:

    1. Kỳ Tính Lãi đầu tiên sẽ bắt đầu vào và bao gồm Ngày phát hành cho đến, nhưng không bao gồm, Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên.
    2. Mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo sẽ bắt đầu vào và bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ Tính Lãi trước đó cho đến, nhưng không bao gồm, Ngày Thanh Toán Lãi kế tiếp.

Ngày Thanh Toán Lãi” là ngày tính lãi, vào mỗi ngày tròn 06 (sáu) tháng, 12 (mười hai) tháng, 18 (mười tám) tháng và 24 (hai mươi tư) tháng kể từ Ngày Phát Hành Hành và kết thúc vào Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do các nguyên nhân khác theo Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu (tùy từng trường hợp áp dụng). Nếu bất kỳ Ngày Thanh Toán Lãi nào không phải là Ngày Làm Việc thì thì ngày đến hạn thanh toán của khoản thanh toán đó sẽ là Ngày Làm Việc kế tiếp.

Các Ngày Thanh Toán Lãi cụ thể như sau:

Ngày Thanh Toán Lãi lần 1 = Ngày 05 tháng 02 năm 2020

Ngày Thanh Toán Lãi lần 2 = Ngày 05 tháng 08 năm 2020

Ngày Thanh Toán Lãi lần 3 = Ngày 05 tháng 02 năm 2021

Ngày Thanh Toán Lãi lần 4 = Ngày 05 tháng 08 năm 2021

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành

- Tổ chức Tư vấn Phát Hành: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt.

- Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu; Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán Và Quản Lý Chuyển Nhượng; Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu; Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt.

- Đại Lý Quản Lý Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ: Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Sở Giao Dịch

7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu

- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái phiếu khi đến hạn

8. Cam kết về đảm bảo: Có Tài Sản Bảo Đảm của bên thứ 3.

9. Mua lại trái phiếu trước hạn

- Mua Lại Bắt Buộc Khi Có Sự Kiện Vi Phạm

- Mua Lại Trước Hạn Theo Đề Nghị Của Tổ Chức Phát Hành

II. DANH SÁCH TRÁI CH

STT

Nhà đầu tư trái phiếu

Số lượng nhà đầu tư

Giá trị nắm giữ

(tỷ đồng)

Tỷ trọng (%)

I

Nhà đầu tư trong nước

38

98,000,000,000

98%

1

Nhà đầu tư tổ chức

02

53,000,000,000

53%

2

Nhà đầu tư cá nhân

36

45,000,000,000

45%

II

Nhà đầu tư nước ngoài

01

2,000,000,000

2%

1

Nhà đầu tư tổ chức

-

-

-

2

Nhà đầu tư cá nhân

01

2,000,000,000

2%

Tổng cộng

39

100,000,000,000

100%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

  1. Tổ chức Tư vấn Phát Hành

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Trụ sở chính: Tầng 2&3, 72 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3928 8080         Fax: (84-24) 3928 9888

  1. Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu; Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán Và Quản Lý Chuyển Nhượng; Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm   

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Trụ sở chính: Tầng 2&3, 72 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3928 8080         Fax: (84-24) 3928 9888

  1. Đại Lý Quản Lý Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ

NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT- CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH

Địa chỉ: Tầng 11, 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3795 8606          Fax: (84-24) 3795 8608

>> https://f88.vn/Meo-tai-chinh/huoi-cua-hang-cho-vay-cam-do-88-phat-hanh-100-ty-trai-phieu,-dang-ky-mua-30-d4219

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

PHÙNG ANH TUẤN