Hop bao bia 7.jpg
F88 vừa cho biết công ty này sẽ mở 50 cửa hàng cầm đồ ở Sài Gòn, nâng tổng số cửa hàng trên toàn quốc lên 100 vào năm 2019 và tiết lộ sẽ chạy đua hết công suất...
Hop bao bia 7.jpg
04/12/2018 02:26
Granite Oak, công ty có trụ sở ở Dublin, Ireland, vừa định giá F88 ở mức 43,5 triệu USD vào F88 trong vòng gọi vốn mới nhất của chuỗi cửa hàng cầm đồ này.
Hop bao bia 4.jpg
04/12/2018 11:25
Công ty F88 vừa thông báo nhận thêm khoản đầu tư tăng trưởng từ Granite Oak, một quỹ đầu tư Châu Âu với định giá gần 1.000 tỷ đồng. Số tiền đầu tư mới chưa được...
Hop bao bia 3.jpg
03/12/2018 04:53
Chuỗi cửa hàng cầm đồ F88 nhận thêm khoản đầu tư mới từ quỹ đầu tư Granite Oak và bắt đầu thử nghiệm tại thị trường TP.HCM với ba cửa hàng.
Hop bao bia 2.jpg
03/12/2018 04:45
F88 đã phát triển 45 cửa hàng cầm đồ chuyên nghiệp ở 6 thành phố lớn phía bắc với tổng giá trị giải ngân năm 2017 gần 600 tỷ đồng.
Hop bao bia 6.jpg
03/12/2018 04:33
Sau gần 2 năm nhận khoản đầu tư từ Quỹ Mekong Capital, F88 đã có bước chuyển mình khi chính thức Nam tiến với điểm dừng chân đầu tiên là thị trường Tp.HCM. F88...