Vay tiền bằng xe hoặc đăng ký xe ô tô Có tiền vẫn có xe đi
VNĐ